Christer Sandberg, styrelseordförande HQ AB
Christer Sandberg, styrelseordförande HQ AB
Juridik

Räntan tickar på med 20 miljoner i månaden

Förberedelserna inför rättegången har intensifierats. HQ skriver i kvartalsrapporten att motparternas försök att gång på gång förhala processen har ett pris med en tickande ränta.

Uppdaterad 2016-10-28
Publicerad 2016-10-28

I dag presenterar HQ AB tredje kvartalsrapporten för 2016. HQ:s verksamhet består numera endast i att bedriva utredning och process mot de tidigare HQ-topparna. Under våren har huvudförhandlingar mellan EBM och mot desamma ägt rum i Stockholms tingsrätt som slutade i friande domar.

HQ skriver i rapporten att förberedelserna inför förhandlingarna i tingsrätten har intensifierats. Förhandlingarna ska, enligt tidsplanen, inledas den 8 november och slutföras den 22 juni.

"HQ har under kvartalet lämnat in ytterligare ett antal kompletterande yttranden och expertrapporter till tingsrätten. Dessa gäller bland annat övervärderingen av tradingportföljen och en komplettering av expertfirman Navigants värdering för att underlätta jämförelsen mellan HQ Banks egna transaktionspriser och Eurex Clearings ”settlement prices”. Den jämförelsen visar att HQ Bank löpande och i stor omfattning handlat optioner till marknadspriser men omedelbart värderat om dem till egna påhittade värden utan stöd av marknadsdata", skriver bolaget i rapporten.

HQ skriver även att Mats Qviberg och de övriga motparterna flera gånger försökt att förhindra civilmålen överhuvudtaget tas upp i domstol först genom att få målet avvisat och senare genom att i olika rättsliga instanser framföra invändningar mot HQ:s talan.

"Det är viktigt att komma ihåg att motpartens strategi att förhala har ett pris för dem. Det totala skadeståndskravet uppgår till 3,17 miljarder kronor. Varje dag som processen fördröjs tickar ränta. Med räntan uppgår beloppet i dag till ca 4,35 miljarder kronor. Varje månad som processen fördröjs ökar skadeståndsbeloppet med cirka 20 miljoner kronor", skriver HQ i rapporten.

Under året har HQ genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 52,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna i samband med emissionen uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor.

HQs styrelse har återigen förlängt det avtal som ingicks under 2014, och förlängdes 2015, med advokat Christer Sandberg om hans juridiska tjänster. För tredje kvartalet 2016 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 534.000 kronor jämfört med 1.225.000 kronor  för samma period 2015. Under perioden januari till september 2016 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 1.991.000 kronor. För perioden januari till september 2015 uppgick kostnaderna till 3.782.000 kronor.

Det tredje kvartalets resultat uppgick till -11.386.000 kronor jämfört -6.586.000 kronor i fjol. Periodens resultat per aktie var densamma som året innan, -0,02 kronor.

Eget kapital uppgick till 49.418.000 kronor jämfört med 37.173.000 kronor  samma period i fjol.

Periodens resultat för niomånadersperioden uppgick till -31.749.000 kronor jämfört med -25.003.000 kronor samma period i fjol. Resultat per aktie uppgick till -0,08 kronor jämfört med 0,07 kronor samma period i fjol.

Platsannonser