Finans

Räntan lämnas oförändrad

Reporäntan behålls på −0,50 procent och det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas.

Publicerad 2016-12-21

Utsikterna för konjunkturen i omvärlden och Sverige har sammantaget förbättrats något jämfört med bedömningen i oktober. Återhämtningen i omvärlden fortsätter de kommande åren och den globala inflationen väntas stiga från låga nivåer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

 Riksbankens expansiva penningpolitik har fått ett brett genomslag och pressat ner räntorna i svensk ekonomi. Penningpolitiken har på så sätt bidragit till de senaste årens positiva ekonomiska utveckling med hög tillväxt, fallande arbetslöshet och stigande inflation. De långsiktiga inflationsförväntningarna är också nära 2 procent. Den allt starkare konjunkturen innebär att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska fortsätta stiga.

För att inflationen ska stiga mot 2 procent behöver penningpolitiken även fortsättningsvis vara mycket expansiv. Riksbankens direktion har beslutat att behålla reporäntan på −0,50 procent och det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas räntan höjas.

Beslutet om reporäntan tillämpas från och med den 28 december.

Platsannonser