Ramboll resilience
Lars Brånn, ansvarig för resilience på Ramboll. Foto: Ramboll
M&A

Ramboll rekryterar Straternos grundare - bildar resilience-enhet

Ramboll skapar resilience-enhet och rekryterar Straternos grundare, vilka avvecklar företaget.

Publicerad 2020-09-30

I kristider står robusthet och trygghet högt upp på agendan, vilket talar för ett behov av nya tjänster inom krisberedskap och krishantering. Nu rekryterar Ramboll Straternos grundare tillsammans med företagets kunderoch skapar en egen enhet med fokus på säkerhet och strategisk rådgivning inom totalförsvar, krisberedskap och riskhanterings. 

– Vi har jobbat med frågan inom våra olika områden tidigare (vatten, energi, utvärdering, byggande m.fl.) men nu har vi en enhet med specialister inom området som kan samla expertis inom olika områden och vi kan tydligare paketera erbjudandet, säger Lars Brånn, som leder nya resilience-enheten på Ramboll, till Realtid.

– Från att ha varit samarbetspartner blir vi nu kollegor. Straternos verksamhet kommer att avvecklas i nuvarande form och successivt överföras till Ramboll.

Ramboll definierar resilience som “samhällets förmåga att vara motståndskraftigt, hantera förändringar och ha möjlighet att fortsätta att utvecklas även när det oönskade och ibland otänkbara sker”. I den nya enheten ingår fem personer, varav Kristina Syk, vd på Straterno.

– Det vi skapar är att vi kan kombinera strategisk rådgivning och analyser inom resilience-området med den tekniska förmåga som finns i Ramboll runt om i landet. Den kombinationen kommer vara efterfrågad nu när robusthet och trygghet står högt upp på agendan. Dessutom lyckas vi dra nytta av vår internationella erfarenhet, exempelvis i Göteborg, där vi hjälpte till med översvämningsproblematiken med metoder från USA och Danmark, säger Lars Brånn.  Tjänster handlar bland annat om att mäta effekterna av klimatförändringarna, rådgivning, just nu mycket utvärderingar av krishantering med anledning av Covid-19. Enheten jobbar som en del av vårt hållbarhetserbjudande då robusthet i sig ofta skapar ökad hållbarhet.

Resiliencetjänster som Ramboll erbjuder vänder sig till såväl offentliga aktörer, inklusive kommuner och regioner, myndigheter som privata företag.

–  Ett område där många idag har utmaningar med tanke på ökade lagkrav är säkerhetsskydd – hantering av hemlig och känslig information. Vi hjälper flera företag med att skapa en grundförmåga att på egen hand kunna lösa uppdrag där det ställs krav på säkerhet för att få vara med i upphandlingar och så vidare. Ett annat område där många vill ha stöd idag är krisledning.

Ramboll har idag 16 500 anställda runt om i världen, varav 2 000 i Sverige.

Platsannonser