FinansNyhet

”Räkenskaperna var missvisande”

Publicerad

Konkursförvaltaren Halling-Overgaard kritiserar Deloittes revisionsarbete i färsk rapport. Borde aldrig ha bekräftat Altors värdering av bolaget.

Realtid.se

Advokaten och konkursförvaltaren Søren Halling-Overgaard slår fast att oljetradingbolaget OW Bunkers räkenskaper för verksamhetsåret 2013 var otillräckliga för att ge en rättvisande bild av bolaget. Det skriver danska Finanswatch som har tagit del av en 400 sidor lång rapport från konkursförvaltningen.

Det är framförallt två faktorer som brister i rapporterna. För det första kritiseras bristen på uppgifter om den överdrivna spekulation i oljepriser och derivat som OW Bunker fick en stor del av sina intäkter ifrån, vilket ska ha givit en missvisande bild av bolagets finansiella ställning.

Därtill menar förvaltare Halling-Overgaard att informationen om OW Bunkers företag i Singapore, Dynamic Oil Trading, var direkt missvisande och att väsentlig information undanhölls.

”[Det] är ad hoc-förvaltarens (Søren Halling-Overgaard, reds. anm.) samlade bedömning att det är rimligt att anse att den reviderade koncernredovisningen för OW Bunker A/S och OW Bunker and Trading för 2013 … totalt sett på balansdagen inte givit en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning”, skriver man i rapporten, enligt Finanswatch.

I rapporten kritiseras Deloitte, som ansvarade för revisionen av OW Bunker inför bolagets börsnotering, i hårda ordlag.

Det anses ”anmärkningsvärt” att Deloitte upptar de derivat som fanns i bolagets ägo som ”commercial hedging”, alltså endast en buffert mot förluster på grund av förändringar i oljepriset och inte, som det i själva verket rörde sig om, ren spekulation, skriver Finanswatch.

Vidare bedömer Halling-Overgaard att Deloitte inte har införskaffat tillräckligt och lämpligt material för revisionen.

Det fastlås även att Deloitte inte hade bekräftat Altors värdering av OW Bunker i samband med förvärvet 2007 ifall man hade tagit ovan nämnda faktorer i beaktande.

En lista på personer och institutioner som kan anses ansvariga för de otillräckliga räkenskaperna från 2013 presenteras i slutet av rapporten. Här nämns bland annat OW Bunkers vd Jim Pedersen, finanschefen Morten Skou och styrelseledamoten Götz Lehsten.

Rapporten avslutas dock med en brasklapp om att det krävs ytterligare undersökning för att fastställa ansvarsfrågan till fullo.

Altor köpte OW Bunker från Wrist Group för 1,5 miljarder dollar år 2007.

Annons