FinansNyhet

Rådgivarna bakom budet på Stendörren

Publicerad

Handelsbanken, Danske Bank och Vinge är tre av åtta rådgivare som är inkopplade vid EQT:s bud på Stendörren.

Sara Johansson

Under tisdagsmorgonen meddelade EQT att EQT Real Estate, genom Chicago Holding, lämnat ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarena i Stendörren. Totalt har åtta rådgivande firmor, juridiska samt finansiella, kopplats in.

Budet uppgår till 100,25 kronor kontakt för varje A- och B-aktie i Stendörren, motsvarande 2 823 miljoner kronor.

Aktieägarna Kvalitena, Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm, Knut Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman, som äger motsvarande sammanlagt 50,06 procent av rösterna i Stendörren, har accepterat erbjudandet. 

Annons

Därtill har Kvalitena AB utfärdat en köpoption till EQT Real Estate omfattande 0,99 procent av rösterna i Stendörren. 

EQT skriver följande om Stendörren:

”EQT Real Estate har följt Stendörren under en lång tid och imponeras av Stendörrens starka och stabila utveckling. Det stora antalet outnyttjade byggrätter erbjuder en möjlighet att vidareutveckla dess fastighetsportfölj, vilket ligger väl i linje med EQT Real Estate strategi att investera i tillgångar med utvecklingspotential”.

Annons

EQT skriver vidare att den ökade investeringstakten i Stendörren som krävs för att utveckla byggrätterna lämpar sig i privatägd regi med tanke på att Stendörrens resultat kan komma att minska under en övergångsperiod.

Det framgår även att två styrelseledamöter i Stendörren är jäviga, Knut Pousette, som har accepterat budet och Seth Lieberman, som accepterat budet samt även ingår i investeringskommittén för EQT Real Estate.

Styrelsen i Stendörren har inrättat en budkommitté bestående av styrelseledamöterna Jenny Wärme, helena Levander, Hans Runesten, Andreas Philipson och Carl Mörk.

Annons

EQT Real Estate finansierar budet genom en lånefacilitet som tillhandahålls av Chicago Holdings bank, framgår det av pressmeddelandet.

Det framgår även att så snart EQT, genom Chicago Holding,  har förvärvat aktier motsvarande mer än 90 procent kommer bolaget påkalla tvångsinlösen av resterande utestående aktier i Stendörren och därmed avnoteras även Stendörren från Nasdaq Stockholm.

EQT:s rådgivare i affären är DNB Markets och Danske Bankagerar som finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare till EQT. Linklaters Advokatbyrå AB agerar som legal rådgivare till EQT Real Estate. ÅF Infrastructure AB agerar teknisk rådgivare, Skeppsbron Skatt AB agerar skatterådgivare och Alvarez & Marsal Nordics AB agerar finansiell rådgivare.

Stendörrens rådgivare är Handelsbanken Capital Markets som är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som är legal rådgivare.

EQT väljer att inte svara på frågor angående budet utan hänvisar till pressreleasen.

Annons