Finans

Rådgivare lämnade råd som inte var lämpliga

Rådgivaren har lämnat råd som inte var lämpliga och brustit i sin dokumentation av rådgivningen.

Publicerad 2020-09-15

Vid ett flertal tillfällen har det förekommit brister i rådgivarens dokumentation avseende rådgivning om finansiella placeringar. I några ärenden har hon även brustit i själva rådgivningen, eftersom de råd hon lämnat till kunder inte stämt överens med kundernas riskprofil, kunskaper, erfarenhet och mål med investeringarna. Råden har därmed inte varit lämpliga för kunderna. Det framgår av ett pressmeddelande från Swedsec.

Swedsecs disciplinnämnd uttalar att dokumentation av rådgivning utgör en central del av kundskyddet. 

Disciplinnämnden ser allvarligt på det inträffade men tar hänsyn till bland annat att rådgivaren på eget initiativ vidtagit åtgärder för att förbättra kvaliteten vid framtida rådgivning och till att hennes arbetsgivare framfört att dokumentationen förbättrats. Nämnden anser därför att påföljden kan stanna vid en varning.

Platsannonser