Ekobrott

Rådgivare förde över 1 miljon kronor till egna konton

Swedsecs disciplinnämnd har återkallat en rådgivares licens efter att denne orsakat en ekonomisk skada på över 1 miljon kronor.

 

Uppdaterad 2020-09-21
Publicerad 2020-09-21

Swedsec Licensiering meddelar att organisationens disciplinnämnd återkallat en rådgivares licens med anledning av att denne under två års tid olovligen fört över mer än en miljon kronor från företagets kunders konton till sina egna konton och dessutom beviljade krediter till en vän för att därefter själv låna en del av kreditbeloppet, framgår av beslutet från Swedsecs disciplinnämnd.

– Licenshavaren har som rådgivare en förtroendeställning i företaget. Han har genom sitt handlande åsidosatt de centrala förpliktelserna i anställningen, nämligen att hantera företagets pengar och kundrelationer. Agerandet riskerar att allvarligt skada allmänhetens förtroende för företaget och företagets anseende hos kunder. Licenshavarens överträdelser har begåtts i tjänsten vid upprepade tillfällen genom att han systematiskt flyttat pengar mellan kunders och egna konton och till ett betydande belopp, skriver disciplinnämnden.

Kundrådgivaren, som har arbetat på företaget sedan 2014, har nu avskedats från företaget.

Platsannonser