Mats Qviberg i Stockholms tingsrätt under första dagen av HQ-rättegången.

Qvibergs känslosamma försvarstal i rätten

Återigen tvingades Mats Qviberg, tidigare styrelseordförande i HQ-bank, försvara sitt agerande under en av de största svenska bolagskrascherna på många år. Under fredagen förhördes han i Stockholms tingsrätt, där fokuset hamnade på hans försvarstal.

 

Uppdaterad 2017-01-21
Publicerad 2017-01-20

Det var för en utomstående betraktare sett lugn och samlad Mats Qviberg som förhördes i tingsrätten under fredagen. Både hans försvarare och motpartens ombud, de som företräder processbolaget HQ  som står bakom skadeståndstalan mot den gamla styrelsen,  gavs tillfälle att fråga ut den tidigare styrelseordföranden om förspelet till bankens krasch.

Förhandlingen inleddes med att Qviberg fick ordet för att hålla ett på förhand skrivet försvarstal.

– Jag är stämd på tre miljarder. För en skada jag ska ha orsakat av vårdslöshet. För mig känns det helt främmande för mig. Vad skulle jag vinna på att göra såhär, sade Mats Qviberg bland annat.

Anförandet  som var ungefär tio minuter långt byggde på mycket av det som sades under den första brottsmålsrättegången om HQ-kraschen. Den rättegång som slutade med att  Mats Qviberg och resten av styrelsen friades från misstankar om grovt bokföringsbrott och svindleri.

Egentligen handlade hans försvarstal inte om detaljer i stämningsansökan, utan kan nog bättre beskrivs som en självbiografisk berättelse om honom själv och hans långa karriär som finansman. Men det syftade också till att bygga upp en bild av en affärsman som drivs av att göra affärer och bygga bolag, mer än att tjäna stora pengar för egen vinning. Det vill säga skapa trovärdighet för honom själv och hans tidigare agerande i rättens ögon.

– HQ var ett fantastiskt företag med 300 anställda och ett tiotal lönsamma områden,  sade han.

– Att köpa aktier är bara ett verktyg, och det är ganska enkelt, sade Qviberg vidare som i samband med det också tryckte på att han under sin tidigare karriär som aktiemäklare vare sig förr eller senare sysslat med trading, och därför i förlängningen inte heller var insatt i de tekniska detaljer som omfattade den delen av bankens verksamhet.

I försvarstalet byggdes bilden upp av en person som inte primärt drivs av att berika sig själv och som därför heller inte kan misstänkas för att ha agerat bedrägligt under förspelet till bankens krasch.

– Att jag skulle berika mig på ägarnas eller bolagets bekostnad är mig helt främmande, sammanfattade Qviberg.

Självaste finansministern skulle sannolikt ha blivit tårögd av lycka när finansmannen Qviberg mot slutet av talet berättade hur mycket han dels betalat i skatt de senaste åren, och dels aldrig ägnat sig åt att skapa utlandsbaserade bolag eller genomföra andra manövrar som skulle ha syftat  till att minska hans skattebörda i Sverige.

– Jag har skattat i Sverige enligt en så kallad förenklad självdeklaration,  trots att jag inte alltid sympatiserat med de skatter som gäller.

– Min och min min familjs skatt har adderat till över 600 miljoner kronor de senaste 14 åren, avslutade Qviberg sitt försvarstal.

Efter lunch övertog motpartens ombud förhöret. Den trivsamma stämningen från förmiddagens förhandling förbyttes då tämligen omående till ett hårdare och rakare tonläge.

Det kom att koka ned till en hel del diskussioner som kom att beröra enstaka detaljer hämtade ur enskilda mötesprotokoll och andra former av underlag och rapporter och revisionsberättelse.

Motpartens ombud som frågade ut Qviberg konstaterade efter ett tag att han en gång i tiden varit minnesmästare, varvid Qviberg replikerade att det var då, men att han nu var 64 år och underförstått inte längre i besittning av ett sylvasst minne.

Det märktes också tydligt under resten av dagens förhör.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens  skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Platsannonser

Logga in