När Custos köp av Metro Norden offentliggjordes lanserade Mats Qviberg affären genom att dela ut Metro i tunnelbanan i Stockholm.
Finans

Qviberg säljer Custos för en krona – kliver av Metro

Investmentbolaget Custos styrelseordförande Mats Qviberg har sålt sitt aktieinnehav i bolaget till Custos vd, den norska affärsmannen Christen Ager-Hanssen. I affären ingår aktierna i helägda Metro och delägda Realtid.se. En konsekvens av affären blir att Custos flyttar huvudkontoret till London.

Andreas Henriksson
Uppdaterad 2017-05-22
Publicerad 2017-05-21

Det har stormat rejält kring Mats Qviberg och Metro på senare tid. Efter att kritikstormen ökat i styrka efter en intervju i nättidningen Nyheter Idag om Qvibergs syn på Metro väljer Custos båda huvudägare Mats Qviberg och den norska finansmannen Christen Ager-Hanssen, som också är styrelseordförande i Metro, till slut att gå skilda vägar. De har inga gemensamma affärer kvar efter att Ager-Hanssen köpt Qvibergs Custosaktier.

I en affär som blev offentlig på söndagskvällen har Qviberg och Ager-Hanssen kommit överens om att Qviberg lämnar Custos. Det sker genom att Qviberg säljer sin del av Custos till Ager-Hanssen för 1 krona. I affären ingår också ett ovillkorat aktieägartillskott till Metro på 50 miljoner kronor från Mats Qviberg, skriver SvD.

I februari köpte investmentbolaget Custos Metros nordiska del från Kinnevik för 50 miljoner kronor, efter att ett par månader tidigare ha köpt 25 procent av Realtid Media för cirka fyra miljoner kronor.

Mats Qviberg ägde 40 procent av Custos, vilket innebar att han betalat 20 miljoner för aktierna i Metro och 1,6 miljoner kronor för aktierna i Realtid.

Totalt har den snabba visiten i den svenska mediebranschen kostat Qviberg drygt 70 miljoner kronor.

Men nu är det medieäventyret alltså slut för Qvibergs del. Han kommer framöver att fokusera på investmentbolaget Öresund, berättar han för SvD:

Varför väljer du att sälja dina aktier i Metro, Realtid och Custos? 

– Jag gav mig in i det här projektet medveten om att det skulle väcka uppmärksamhet. Däremot var jag inte beredd på hur stort personfokus det skulle bli på mig, och det är varken bra för Öresund eller Metro.

Vad blir prislappen för försäljningarna? 

– Försäljningen gjordes till en symbolisk summa med reflekterar såklart inte det underliggande värdet i bolaget. Samtidigt måste man ha respekt för den stora omställningen som branschen står inför vilket återspeglas i priset, säger Mats Qviberg till SvD på söndagskvällen.

Vidare berättar Qviberg om hur han ser på tidningen Metros framtid:

– Personligen underskattade jag komplexiteten i branschen som helt klart står inför ganska omvälvande förändringar inom kommande år. Här vill jag också passa på att nämna att jag aldrig levde i villfarelsen att jag skulle komma in med en branschinsikt som ingen annan hade, tanken var att vi skulle kunna tillföra ett fräscht tänk kring nya intäktsmodeller. Detta är något som inte riktigt har framgått i mina tidigare intervjuer. När jag har pratat om saker som kan tyckas vara väldigt futtiga, som exempelvis den omtalade bridgerutan, sudoku eller korsord, så var det snarast metaforiskt för att öka vårt fokus på tidningens livslängd.

– Angående frågan om huruvida Metros förtroende har skadats så hoppas jag att intresset som vårt inhopp gav initialt uppväger den eventuella skada som har uppstått av de missförstånd som uppstod senare.

I en artikel som publicerats i DN på söndagskvällen kommenterar Christen Ager-Hanssen affären, och berättar att den tillkom på hans initiativ:

– Jag gav honom två val. Jag sa att om vi ska jobba vidare så måste han antingen kliva av eller också fick han kliva på och reda upp det han förorsakat.

– Nu tycker jag att han tog sitt ansvar. Han löste en gordisk knut med ett alexanderhugg. Det fanns ingen annan väg efter det sätt som han har agerat.

Vad händer nu med Metro?

– Vi kommer att fortsätta offensivt. Custos kommer att flytta huvudkontoret till London och därifrån ska vi driva på de digitala satsningarna. Vi kommer att ta in internationella samarbetspartner, säger Christen Ager-Hanssen till DN.

Att Custos huvudkontor nu hamnar i London är ingen slump. Christen Ager-Hanssen är sedan tidigare skriven där.

Fotnot: Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Platsannonser