Anders Uddén i konkurs
QV Invest och QV Svensk Hälsa är i konkurs. Foto: EBM
Finans

QV Invest och QV Svensk hälsa i konkurs

Styrelserna i QV Invest och QV Svensk hälsa lyckades inte nå uppgörelse med fordringsägarna. Fordringsägare kräver svar på vad som skett med inlånade medel. EBM kopplas in.

Publicerad 2017-11-27

Styrelsen i QV Invest och QV Svensk hälsa begärde bolagen i konkurs vid Stockholms Tingsrätt torsdagen den 23 november. Samma dag kom beslutet från domstolen att bolagen är försatta i konkurs

"Skälet är att styrelserna inte kunna nå uppgörelse med fordringsägarna med ett underhandsackord. Det hade krävts 100% uppslutning från fordringsägarna sida. Detta visar inte möjligt då ett antal fordringsägare anser att bolagen skall försättas i konkurs med efterföljande utredning om historiken. Fordringsägare kräver svar på vad som skett med inlånade medel”, skriver bolagens tidigare styrelseordförande Allan Voreck i en kommentar till Realtid.se.

Advokat Anders Premfors vid DLA Piper är utsedd till konkursförvaltare. Allan Voreck uppger att ”Styrelsen kommer att ge konkursförvaltare Advokat Jonas Premfors allt det biträde som efterfrågas i hans arbete".

Han uppger även att "Fordringsägare har eller kommer att lämna in anmälan till Ekobrottsmyndigheten. Om Åklagare väljer att inleda en förundersökning kommer även Styrelsen att ge denne allt sitt stöd i utredningsarbetet".

"Avslutningsvis har styrelsen en förhoppning att en utdelning skall kunna ske från konkursbo som en del av fordringarna, vilket också hade skett vid en ackordsuppgörelse”.

Kallelse till en edgångssammanträde har skickats ut till den 9 januari 2018.

Så sent som den 11 oktober beslutade Stockholms tingsrätt att bolagens rekonstruktioner inte får fortsätta efter nio månaders arbete i domstolen. Denna gång emotsatte sig till och med rekonstruktören en förlängning tillsammans med två borgenärer.

Orsaken var att ”det har påträffats transaktioner med förmodade närstående som kan ifrågasättas, vilket innebär att QV Invest kan ha ytterligare fordringar som måste utredas” Med anledning av detta i ”kombination med överiga omständigheter som framkommit under rekonstruktionsutredningen” ansåg rekonstruktören att en kvittningsemission är utesluten. Han menade att det saknas finansiering av en ackordslikvid om åtminstone 40 miljoner kronor. Domstolen höll med och ansåg att bolagen haft tillräcklig tid att försöka lösa frågan om finansiering.

Platsannonser