Quorum Properties konkurs
Foto: Pixabay
Fastigheter

Quorum Properties: Dyster prognos efter fastighetskonkurs

Bristen i Quorum Properties konkurs uppgår till över 220 miljoner kronor. Samtidigt visar det sig att bolagets fastigheter bara värderas till en tiondel av de direkt relaterade skulderna.

Uppdaterad 2020-10-02
Publicerad 2020-10-01

Som Realtid tidigare har rapporterat är kraven mot det konkursade fastighetsbolaget Quorum Properties gigantiska. Konkursförvaltaren har nu summerat läget i en bouppteckning som visar att bristen i boet uppgår till 222 miljoner kronor. Men då har inte alla fordringar räknats in, eftersom skulder även dykt upp i närstående fastighetsbolag som påverkar konkursboet.

Det största kravet, 176 miljoner kronor, kommer från Prioritet Finans. Det handlar om ett ursprungligt lån från 2015 inklusive straffräntor på 36 procent. Lånebeloppet är på 103,9 miljoner och räntedelen uppgår till 72 miljoner enligt kravet som riktats mot konkursboet.

Thomas Melin, som är en av huvudpersonerna bakom fastighetsbolaget, uppger dock för Helsingborgs Dagblad att beloppen är för höga:

– Vi har betalat dem hela kapitalbeloppet plus tio miljoner och haft en dialog med dem. Men nu när det blir konkurs så trycker de på knappen. Och då följer det med exempelvis dröjsmålsräntor och andra avgifter som finansbolagen har. Därför blir summan hög. Men vi anser att den är felaktig, säger han till HD.se.

Konkursförvaltaren Christer Lewold har hittills inte anmärkt på fordringens giltighet. Realtid har inte lyckasts nå företrädare för Prioritet Finans för en kommentar.

För de obligationsinvesterare som har krav på knappt 45 miljoner kronor i konkursen är läget fortsatt oklart. Obligationen restes hösten 2018 med SIP Nordic som arrangör enligt information som agenten Intertrust lämnat till konkursboet.

Dyster prognos för återbetalning

Men prognosen för återbetalning ser dyster ut. Totalt värderas de fastigheter om finns i Quorum-gruppen till bara drygt sju miljoner kronor och det är enbart ett fåtal av dessa som ingår i säkerhetsmassan för obligationerna. I flera fall finns nya värderingsutlåtanden som visar på negativa värden. Samtliga bedömda värden är också klart under taxeringsvärdena.

– Man kan inte annat än att reagera när man jämför proportionerna mellan tillgångssidan och skuldsidan som är över 200 miljoner. Jag har inte sett något liknande sedan 90-talet, säger Christer Lewold till HD.

Lewold har fått in anbud från olika köpare men den enda affär som hittills genomförts är försäljningen av Sollefteå Källaren 1, denna har efter godkännande från panthavare sålts för 800 000 kronor.

Malmö-fastigheten Masugnen 3 tas upp till noll kronor i bouppteckningen men kan ändå komma att ge vissa intäkter. Fastigheten bedöms ha ett värde på 5,5 miljoner kronor med möjlighet till en snabb försäljning enligt en extern värdering. Obligationsinnehavarna har en pant även i denna fastighet men även Svea Ekonomi har pant i samma fastighet.

Svea Ekonomis krav ligger dock först och främst mot det närstående bolaget AB HHL Fastigheter. Enligt konkursbouppteckningen ska Masugnen 3 har sålts av Quorum Properties under 2017 till just AB HHL Fastigheter för 26 miljoner kronor. Konkursförvaltaren bedömer dock att det handlar om en skenaffär och slår fast att tillgången ska ingå i Quorums konkursbo.

Även AB HHL Fastigheter har nyligen försatts i konkurs och både konkursförvaltaren Patrik Kalman och Svea Ekonomi har godkänts att en försäljning kan göras genom Quorums konkursbo. Men Svea Ekonomi ska därmed också få rätt till utdelning från denna konkurs. Sveas krav är på 35 miljoner kronor och därmed uppgår bristen i Quorum-boet i realiteten till över 250 miljoner kronor.

Platsannonser