Börs

Quickbit siktar mot börsen i början på nästa år

Kryptovalutabolaget Quickbit kommer under första kvartalet 2018 att genomföra en publik emission i samband med notering på “lämplig marknadsplats”. Realtid.se har tidigare rapporterat att Quickbit ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

Uppdaterad 2017-12-07
Publicerad 2017-12-07

Under hösten har Quickbit utvecklats positivt, inte minst när det gäller kundtillströmning och omsättning. Som ett led i detta genomförs en riktad emission i syfte att snabbt öka kapitalbasen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

“Detta har inneburit att bolaget skjutit upp sin publika emission något”, skriver Quickbit vidare.

“Quickbit kommer därför att under första kvartalet 2018 genomföra en publik emission efter det att bolaget mottagit godkännande för notering av sin aktie på därför lämplig marknadsplats.”

Tidigare i november i år skrev Realtid.se att svenska Quickbit ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

– Den positiva utveckling av bolaget som vi nu ser gör att vi snabbt behövde förstärka vår kapitalbas. Vi har valt att genomföra detta i två steg, ett nu till ett fåtal strategiska ägare och ett inom kort i samband med vår förestående notering på därför lämplig marknadsplats. Att kunna erbjuda långsiktiga aktieägare förtur för delar av vår kommande publika emission ser vi som ett bra sätt att ytterligare bygga de viktiga relationer vi har med våra ägare, säger Reinhold Konnander, vd på Quickbit.

Emissionserbjudandet riktas till hälften till Abelco Investment Group, i vilket Quickbit är ett av portföljbolagen.

– Abelco har med stort intresse följt den inledande noteringsprocessen för Quickbit. Att vi nu ingått avtal om säkerställd tilldelning för våra aktieägare i Quickbits kommande emissionserbjudande är positivt och ska ses som ett första erbjudande – av vad jag hoppas ska kunna bli fler över tid – i bolag vi valt att investera i, säger Henrik Sundewall, vd för Abelco Investment Group, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Quickbit lanserade tidigare under hösten sin plattform för handel med kryptovalutor. Plattformen använder sig av blockchain-teknologi och artificiell intelligens, såsom kognitiva system och maskininlärning.

Kärnan i systemet är det AI-system som övervakar marknads-fluktuationerna för kryptovaluta. Systemet uppges därmed kunna köpa kryptovalutor när det är som mest gynnsamt ur avkastningssynpunkt.

Platsannonser