M&A

Quickbit köper estniskt bolag

Fintechbolaget Quickbit förvärvar estniska Bitrate Invest och etablerar nytt verksamhetsområde.

Publicerad 2020-01-28

Genom förvärvet av Bitrate säkrar Quickbit kontroll över hela transaktionsflödet samt skapar en bas för fortsatta produktlanseringar. I och med förvärvet etableras ett nytt verksamhetsområde med fokus på transaktioner som inte görs med bank- eller kreditkort. Därmed skapas en plattform för en väsentligt ökad lönsam tillväxt genom transaktionsflöden som inte binder kapital och som förstärker kassaflödet.

Genom förvärvet av Bitrate säkrar Quickbit kontrollen över hela den tekniska värdekedjan. Kunder ges nu möjligheten att växla mellan kryptovaluta och traditionell valuta, något som Quickbit inte kunnat erbjuda tidigare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till en initial betalning om 36,9 miljoner kronor samt eventuell tilläggsköpeskilling. Båda betalningarna av köpeskilling finansieras genom riktade nyemissioner av aktier i Quickbit. Den initiala riktade nyemissionen omfattar 3 miljoner aktier och medför en utspädning om 4,64 procent.

Förvärvet är inte villkorat av några godkännanden från relevanta myndigheter.

 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in