FinansNyhet

Qred ökar intäkter med 90 procent

Publicerad

Fintechbolaget Qreds intäkter under första kvartalet ökade med 90 procent. Dessutom ökade antalet månatliga användare på plattformen med 47 procent från föregående år.

Camilla Jonsson

Pandemin har skapat en osäkerhet i ekonomin och betalningsförmågan för bolagets kunder kommer med stor sannolikhet att försämras. Således har en extra avsättning av engångskaraktär på 32,6 miljoner kronor gjorts för förväntade, men ännu ej konstaterade, kreditförluster. Qred har under perioden återköpt obligationer, vilket har skapat extra intäkter av engångskaraktär på 18,0 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

I början av mars blev Qred utsedda av Financial Times till Sveriges snabbast växande företag och placerades på en 8:e plats i Europa på den årliga listan över Europas 1000 snabbast växande företag. 

Januari – mars 2020 i korthet:

Annons

Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

Antalet aktiva månatliga användare ökade med 47 procent till 7 811 (5 318)

Låneportföljen ökade med 41 procenttill 603,8 miljoner kronor (421,8)

Annons

Ränteintäkterna ökade med 26,1 procent till 59,0 miljoner kronor (46,8)

Provisionsintäkterna uppgick till 15,2 miljoner kronor (0) 

Rörelsens intäkter ökade med 90 procent till 82,3 miljoner kronor (43,4)

Annons

Rörelseresultatet uppgick till  minus 12,3 miljoner kronor (7,4)

Periodens resultat uppgick till minus 13,2 miljoner kronor (6,4)

Låneportföljen ökade med 41 procent till 603,8 miljoner kronor (421,8)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 

Annons