FinansNyhet

Qliro gick över miljardvallen i utlåning

Publicerad

E-handelsbolaget Qliro Groups nettoomsättning ökade med 2 procent till 716 miljoner kronor. Qliro Financial Services ökade rörelseintäkterna med 38 procent. “Vi är nöjda med utvecklingen inom Qliro Financial Services”, säger vd:n Marcus Lindqvist.

Realtid.se

Nettoomsättning ökade till 716,1 miljoner kronor under det första kvartalet 2018, vilket kan jämföras med 705,3 miljoner kronor under samma period i fjol.

Bruttoresultatet uppgick till 135,3 (140,1) miljoner kronor. Bruttomarginalen sjönk med 1 procentenhet till 18,9 (19,9) procent.

Rörelseresultat uppgick till -58,8 (-19,4) miljoner kronor, med en rörelsemarginal på -8,2 (-2,8) procent.

Annons

“Qliro Financial Services ökade rörelseintäkterna med 38 procent, samtidigt som tillväxten i totala rörelsekostnader begränsades till 29 procent. Detta visar på skalbarheten i verksamheten. För kvartalet ökade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar med 79 procent. Vid kvartalets slut var utlåningen till allmänheten 1 019 miljoner kronor. Snabbast växer utlåningen av personlån i Sverige, och vi har goda förutsättningar för att fortsätta växa denna affär. Qliro Financial Services organisation har tillräcklig storlek för att hantera en betydande ökning av låneboken med nuvarande erbjudande utan en väsentlig ökning av antalet anställda”, skriver vd:n Marcus Lindqvist i rapporten.

Qliro Financial Services består av kreditmarknadsbolaget Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Segmentets mål är att uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150 miljoner kronor under 2019.

Qliro Financial Services totala rörelseintäkter ökade med 38 procent till 68 miljoner kronor i kvartalet, drivet av växande utlåning till allmänheten. Utlåningen till allmänheten ökade med 43 procent till 1 019 (714) miljoner kronor, det vill säga snabbare än ökningen i affärsvolymen som växte 21 procent till 947 miljoner kronor.

Annons

Externa handlare stod för 39 procent av e-handelsvolymerna i kvartalet. Av låneboken utgjorde 910 miljoner kronor faktura, del- och avbetalningar och 109 miljoner kronor personlån vid kvartalets utgång.

“Lanseringen av personlån i Sverige har varit framgångsrik och kundanskaffningen bygger på digital marknadsföring till befintliga kunder. Över 95 procent av de 1 900 låntagarna hade en tidigare relation med Qliro Financial Services och många ansökte via appen. Detta gav låga kundanskaffningskostnader och möjlighet till selektiv kreditgivning genom identifiering av personer med god kreditvärdighet”, skriver bolaget i rapporten.

Qliro Financial Services har minskat rekryteringstakten och antalet anställda har ökat med tre medarbetare till 189 sedan slutet av 2017.

Annons
Annons