Finans Nyhet

PwC vinner miljonmål mot före detta medarbetare

Publicerad

Falu tingsrätt har dömt en revisor att betala 1,1 miljoner i skadestånd till sin tidigare arbetsgivare PwC. Revisorn tog med sig kunderna till Grant Thornton. 

Revisorn hade arbetat på PwC sedan 1991 när han 2013 valde att säga upp sig för att i stället börja på konkurrenten Grant Thornton. Övergången var känd och det fördes samtal mellan de båda revisionsbyråerna om vilka kunder revisorn skulle ta med sig till den nya arbetsgivaren.

Det handlade om 96 kunder och en faktureringsvolym på cirka 3.1 miljoner kronor per år. Grant Thornton erbjöd sig att betala “en del” av ersättningen för att köpa loss kunderna från PwC. Frågan behandlades högt upp i revisionsbyråernas respektive organisationer, men någon överenskommelse om prislapp träffades aldrig. Däremot var man överens om vilka kunder revisorn skulle ta med sig. 

När revisorn började hos Grant Thornton i Falun hade han alltså med sig en rejäl kundstock, som inbringade cirka 3,1 miljoner kronor per år. Han blev partner och inom kort kontorschef. 

Annons

Däremot bestred han de fakturor som PwC skickade med hänvisning till kundklausulen i revisorns tidigare anställningsavtal. Enligt denna kan revisorn ta med sig kunder mot en ersättning om 50 procent av vad kunderna inbringar under en tvåårsperiod. 

Vi den här tidpunkten meddelade Arbetsdomstolen (AD) en dom i ett liknande ärende, den så kallade KPMG-domen. AD 2015 nr 8 innebär i korthet att en liknande kundklausul som den PwC åberopar bedömdes som ogiltig.

Revisorns ovilja att betala fakturorna kan ses i ljuset av KPMG-domen, som skapade stor osäkerhet i branschen om vad som egentligen gällde. Han valde att chansa. PwC valde att stämma honom.

Annons

Syftet med att stämma in honom vid domstol var att utröna rättsläget och givetvis också erhålla ersättning för kundstocken, säger PwC:s chefsjurist Anna Maria Kjellström.

– KPMG-domen slog mer eller mindre ned som en bomb i branschen och skapade rättsosäkerhet. Så vi bestämde att vi skulle driva ett par fall för att pröva  om AD:s dom från 2015 innebar en kursändring i synen på kundklausuler, säger hon.

Det ena fallet var mot en redovisningskonsult i Lund. Tvisten gick vidare till AD där PwC fick rätt. Stärkt av den framgången ville revisionsbyrån också pröva giltigheten av sin kundklausul i ett fall med en revisor. Det blev det aktuella fallet där domstolen alltså har gett PwC rätt, även om skadeståndsbeloppet jämkades till en tredjedel av det yrkade.

Annons

Den 5 april dömde Falu tingsrätt revisorn att till PwC betala 1.100.000 kronor plus ränta från och med 15 mars 2016 och tills betalning sker. Revisorn är också skyldig att utge ersättning för PwC:s rättegångskostnader med drygt 300.000 kronor. 

– Vi är nöjda med domen, även om vi  hade hoppats på full ersättning. Det viktigaste för oss var att pröva att vår kundklausul håller, säger Anna Maria Kjellström.

Revisorn har till den 26 april på sig att överklaga. Om revisorn väljer att överklaga kommer PwC att anslutningsöverklaga.

Realtid söker revisorn för en kommentar. Hans ombud, advokat Pia Nyblaeus meddelar att det inte ingår i hennes uppdrag att uttala sig i media. 

Revisorns nya arbetsgivare Grant Thornton, som förmodligen kommer att betala skadeståndet för revisorns räkning, har lämnat följande kommentar till Realtid:
 
“Vi har tagit emot domen, och ska nu analysera den. Först därefter beslutar vi om nästa steg.”

Annons