Annons

Annons

pwchus534.jpg

PWC stäms av tidigare klienter Foto: Bonnier Fastigheter samt stämningsansökan.
PWC stäms av tidigare klienter Foto: Bonnier Fastigheter samt stämningsansökan.

"PWC upplyste aldrig om riskerna med upplägget"

Ord står mot ord i skadeståndstvisten mellan PWC och två tidigare klienter som anklagar revisionsjätten för vårdslös rådgivning.

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, PWC, stäms på cirka 2,9 miljoner kronor jämte ränta för vårdslös rådgivning, vilket Realtid.se tidigare rapporterat om. De två delägare till en fastighets- och värdepappersförvaltning som står bakom stämningen svarar nu på PWC:s försvar mot stämningen.

Delägarna hävdar å sin sida att PWC rekommenderat ett upplägg framför ett annat och inte upplyst dem om att det förelåg en risk för att lagen mot skatteflykt skulle kunna tillämpas på upplägget.

PWC har tidigare skrivit att revisionsjätten endast lämnat en allmän information till delägarna som visade vilka alternativ som fanns för att ta del av vinstmedel i ett fåmansföretag. Revisionsbyrån menar att de aldrig gett några rekommendationer eller råd till ägarna av fastighets- och värdepappersförvaltningen.

Annons

Annons

Efterhandsrekonstruktion

Delägarna skriver till tingsrätten att påståendet från PWC att bolaget inte ska ha lämnat något skatteråd är en ”efterhandskonstruktion” och tillbakavisas.

De hänvisar till en av PWC:s revisorer som under ett möte den 27 september 2007 redogjorde för det skattemässiga effekterna med det så kallade nyemissionsupplägget. Han ska där ha informerat om fördelarna, såsom lägre beskattning, tidigare uttag av upparbetade vinstmedel, ökad näringsmässig handlingsfrihet och möjlighet till förmögenhetsöverföring inom familjen. Delägarna skriver att de på inrådan av PWC valde nyemissionsupplägget framför det redan beslutade Karensbolagsupplägget.

Med nyemissionsupplägget kunde ägarna, liksom deras fruar och barn, i närtid ta ut upparbetade vinstmedel från bolaget till en tillämplig skattesats om 20 procent.

Uppdragsgivare

I den tidigare svarandeskriften säkrar PWC upp och skriver att om tingsrätten skulle anse att PWC haft ett uppdrag att lämna skatteråd, vilket revisionsbyrån bestrider, så var uppdragsgivaren bolaget – inte personerna bakom bolaget eller deras familjer.

Detta svarar delägarna på i det nya yttrandet. De hänvisar till den presentation som PWC överlämnade till delägarna vid rådgivningstillfället den 27 september 2007 där det framgår att det "av PWC rekommenderade upplägget förutsätter att aktieägaren lånar pengar externt motsvarande eget kapital, att aktieägaren därefter gör ett kapitaltillskott till bolaget..." I presentationen står det även om de möjligheter och fördelar som ägarna kan komma i ånjutande genom nyemissionsupplägget. De poängterar även att PWC hjälpt dem i de skatteprocesser som pågått i flera år.

Genom detta vill delägarna visa att det är dem, och inte bolaget, som varit uppdragsgivare till PWC som lämnat rådgivning till dem och deras familjemedlemmar.

Prekriberat

PWC säkrade upp med ytterligare ett kort i sitt svaromål, den särskilda preskriptionsregeln. Revisionsbyrån menar alltså att delägarnas anspråk är preskriberade då uppdraget slutfördes den 27 september 2007 och en talan måste väckas inom ett år och en dag från det att uppdraget slutredovisats.

Delägarna bestrider detta; "Enligt vedertagen praxis tar regeln sikte på en sysslomans befattning med uppdragsgivarens medel, vilket det inte varit frågan om i förevarande fall". De skriver även att PWC inte vid något tillfälle i deras "tämligen omfattande kommunikation som föregått tvisten" har hänvisat till att denna regel skulle vara tillämplig.

Delägarna menar dessutom att de redan i februari 2012, då de mottog ett utkast till framställan från Skatteverket, reklamerat detta och att PWC då förklarat att bolaget tar ansvar för den lämnade rådgivningen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons