Annons

Annons

PWC: Trig bluffar om medlemmar

UPPDATERAD Revisorn lämnar Trig Social Media efter en granskning som visar att det inte finns belägg för bolagets påståenden om miljontals användare.

Svenska Trig Social Media noterades på Frankfurtbörsen i september och värderas i dagsläget till ofattbara 1,11 miljarder euro, eller 10,3 miljarder kronor, trots att bolaget bara omsatte 392.000 euro under 2014.

Nu kommer beskedet att PWC avgår som revisionsbyrå med omedelbar verkan. Detta bara nio dagar före det att årsredovisningen för 2014 ska publiceras. PWC avgår även från uppdraget i moderbolaget Trig Media Group (tidigare noterat på Aktietorget).

Revisorn Mattias Celind skriver i sin redogörelse till Bolagsverket (läs PDF här) att PWC inte fått nödvändiga revisionsbevis när det gäller "grundläggande, mycket väsentliga" uppgifter om bolagets verksamhet.

Annons

Annons

Det handlar om Trigs påståenden i prospekt och rapporter om befintliga medlemmar och möjligheten att snabbt öka denna skara med miljontals nya användare. Bolaget påstår bland annat att man förfogar över en medlemsdatabas på cirka 3 miljoner användare. Enligt PWC är uppgiften inte korrekt.

"Vid vår analys av medlemsdatabasen har vi idag inte kunnat verifiera att den är något mer än en sammanställning av e-postadresser. Det har framkommit att bolaget har en mycket låg andel 'active members' som genererar intäkter. Vi har inte heller kunnat verifiera att bolaget arbetar aktivt med sin medlemsdatabas", skriver Mattias Celind i sin redogörelse.

Därutöver kritiseras Trig för påståendena om att bolaget ingått avtal med externa parter som skulle tillföra ytterligare över 20 miljoner potentiella medlemmar, dels löften om en storskalig spridning av den egna appen TrigMoney.

"Vidare är vår slutsats utifrån de avtal och den ytterligare information som vi erhållit vid granskningen att vi inte kan verifiera att bolaget kommer att få 20 respektive 23 miljoner medlemmar från s.k. affiliates. Beträffande det avtal som Trig har ingått med ett annat bolag om nedladdning av 75 miljoner TrigMoney-appar, inom sex månader från augusti 2014, kan vi inte verifiera att avtalet ålägger Trigs motpart någon sådan skyldighet. Det har inte heller på annat sätt framgått hur en sådan omfattande nedladdning av applikationer skulle kunna komma till stånd", fortsätter PWC-revisorn.

Enligt Mattias Celind är uppgifterna om antalet nuvarande och framtida användare "av stor vikt för bedömningen och förståelsen av bolagets verksamhet och därmed avgörande för såväl räkenskapsrevisionen som förvaltningsrevisionen".

Då bolaget inte försett revisorn med svar på frågor och underlag som verifierar påståendena om användardatabasen tvingas PWC att frånsäga sig uppdraget.

"Med hänsyn till ovan anförda omständigheter bedömer vi att vi inte har möjlighet att genomföra en granskning enligt god revisionssed och att det därför föreligger hinder för oss att kvarstå i revisionsuppdraget", skriver Mattias Celind.

Enligt Celind finns det också misstankar om att det förekommit närståendetransaktioner som kan strida mot låneförbudsreglerna i aktiebolagslagen. Några närmare detaljer kring detta lämnas dock inte.

Trig har inte kommenterat kritiken från PWC eller lämnat någon ny information om när årsredovisningen ska publiceras. På måndagen skickade bolaget ut ett pressmeddelande med beskedet att en ny revisor från Per-Åke Bergstrands Revisionsbyrå AB kommer att föreslås på den kommande årsstämman.

Trig-aktien handlades som vanligt på Frankfurt-börsen under måndagen.

UPPDATERING

Trig Social Medias ordförande Anthony Norman lämnar följande kommentar till PWC:s kritik efter denna artikels ursprungliga publicering:

"Jag är spontant ytterst förvånad över deras agerande, vi har tillhandahållit all information och just vår medlemsdatabas är något som man verkligen inte kan ifrågasätta. Om det beror på bristande kompetens eller förståelse för produkten är svårt att säga, men jag vi har snarare varit väldigt försiktiga i våra angivelser kring medlemssiffrorna", skriver han i ett e-postbrev till Realtid.se.

EXEMPEL PÅ BOLAGETS PÅSTÅENDEN

"Trig Social Media has limited history to rely on to date, except that the company has a total user base of 3 million."

"Our future growth will come and grow from our current 3 million members in trig.com plus the multimillion membership bases that are connected to our affiliate- and White Label partners and the roll out of our TrigMoney shopping scanner."

"The Company has an existing portfolio of 26.25 million users, of which 23 millon have corporate sponsors to download the company's income generating application: Trig Money™."

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons