Revision

PwC rustar inom cybersäkerhet

70 procent av de större svenska bolagen räknar med att cyberattackerna mot den egna organisationen kommer öka under 2018, visar en PwC-undersökning. Som svar på detta kommer antalet IT-säkerhetsexperter på PwC närapå fördubblas under hösten.

Publicerad 2018-09-14

Cybersäkerhet blir en allt mer brännande fråga då allt fler IT-relaterade incidenter inträffar samtidigt som ökningen av antalet angrepp inte visar några tecken på att avta. Utvecklingen har fått PwC att genomföra ytterligare satsningar inom området.

– Cyberattackerna ökar inom hela samhället både när det gäller näringsliv, offentliga verksamheter och privatpersoner. Det här är sannolikt en trend som vi bara har sett början på och det finns ett stort behov av att stärka cybersäkerheten. Med ledande kompetens vill PwC bidra till att skapa ett hållbart digitalt samhälle, säger Jakob Bundgaard som är ansvarig för avdelningen Cyber Security inom PwC Sverige.

Han berättar om företagets satsning som innebär att 24 nya medarbetare med kompetens inom detta område rekryterats.

– Vi har både bredd och djup i våra rekryteringar och där de som nu kommer in tillför ytterligare kompetens inom samtliga våra tjänsteområden. Vissa har lång erfarenhet från säkerhetsarbete på myndigheter och företag och andra är yngre medarbetare och här finns en värdefull blandning av kompetenser såsom teknik, juridik och samhällskunskap. Sedan känns det även bra att vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland dessa nya medarbetare. 

För PwC:s avdelning Cyber Security innebär nyrekryteringen av de 24 IT-säkerhetsexperterna att personalstyrkan i ett steg utökats med närmare 40 procent till sammanlagt drygt 80 medarbetare.

Platsannonser

Logga in