Undersökning

PwC-rapport: Bättre krishantering efterfrågas

Många organisationer saknar planer för hur verksamheten ska agera då en kris inträffar. Det här visar en ny global rapport från PwC.

Publicerad 2021-04-08

I den globala rapport har 2 800 personer på chefspositioner inom näringslivet medverkat. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Pandemin blev till ett uppvaknande när det gäller krisfrågor och nu säger hela 95 procent av de medverkande i vår undersökning att deras förmåga till krishantering måste bli bättre, säger Cecilia Cederberg som är ansvarig för Forensic Services på PwC i en skriftlig kommentar.

– Tyvärr räcker det inte med grundläggande delar som en krisorganisation och några pliktskyldigt framtagna krisplaner. Istället behövs det strukturerade och heltäckande program som kan täcka in flera olika typer av kriser.

Undersökningen har också tittat närmare på hur bolagen rustar för krishändelser. Resultaten här visar att sju av tio organisationer tänker öka investeringarna när det gäller krishantering och tre av fyra är övertygade om att de kan dra lärdomar från pandemin och därmed stärka framtidens krisarbete.

– Det här är självklart positiva besked inför framtiden, men samtidigt är det oroande signaler när så få som 35 procent uppger att de har en relevant plan för att agera vid krishändelser, säger Cecilia Cederberg.

Platsannonser

Logga in