M&A

PwC: Fokus på industriell logik slår geografisk expansion

Två ingredienser är avgörande för om ett förvärv blir en långsiktigt lyckad affär, visar en ny stor studie av PwC.

Publicerad 2021-10-28
PWC, Johan Rosenberg
Johan
Rosenberg.

I studien har PwC tittat närmare på de 50 största affärerna med noterade köpare inom totalt 16 branscher. Målet har varit att utvärdera de egenskaper som kännetecknade de gynnsamma affärerna ur ett köpar- och aktieägarperspektiv.

Resultaten visar att två ingredienser är avgörande för en långsiktigt lyckad affär: Dels att köparen förvärvar utifrån ett mål för en kompetens eller förmåga som bolaget behöver stärka. Dels att köparen använder sina egna styrkor och kompetenser för att generera värde från bolaget som köps.

Ett annat sätt att formulera det på är att det ska finnas en industriell logik – att köparen och det förvärvade bolaget kan dra nytta av varandras kompetenser och styrkor, säger Johan Rosenberg, ansvarig för M&A på PwC Sverige.

– Affärerna där någon av dessa två faktorer ingick, genererade en genomsnittlig årlig total aktieägaravkastning som var 3,3 procentenheter över genomsnittet.

Affärer utan några av dessa egenskaper gav en avkastning som var 10,9 procentenheter under snittet.

Undersökningen visar också att där fokus varit på att det ska finnas synergier åt båda håll genererade en betydligt bättre årlig totalavkastning för aktieägarna.

– Exempel på förvärv som brukar bli bra är när industriföretag köper liknande produktföretag i andra länder. Ett annat exempel är när större läkemedelsbolag köper upp mindre forskningsbolag som tar fram läkemedel. Läkemedelsbolagen har distributionskapacitet och resurser att kommersialisera produkterna som forskningsbolagen tar fram, säger Johan Rosenberg.

Branscher som är duktiga på att fokusera på industriell logik är också hälsa, telekom samt olje- och gasindustrin. Inom den sistnämnda branschen spelar även förvärv av tillgångar ofta en viktig roll.

Vad som däremot inte ser ut att fungera särskilt bra är affärer som syftar till geografisk expansion.

– De utmärkte sig negativt, till stor del för att många av dem – 34 procent – var affärer med lågt fokus på själva affären, säger Johan Rosenberg och fortsätter:

– Bolag som är duktiga på att förvärva lägger oerhört mycket tid på förberedelsefasen. De funderar igenom vad de ska göra med det köpta företaget de första hundra dagarna efter förvärvet.

Studien visar också att de uttalade strategiska avsikterna som uttalas i företagens pressmeddelanden i samband med en affär, oftast visade sig ha liten eller ingen inverkan på värdeskapandet.

Platsannonser

Logga in