Bank Norwegian
Revision

PwC får skarp kritik från norska Finanstilsynet

Räkenskaperna för Bank Norwegian 2017 hade flera redovisningsfel och brister.

Uppdaterad 2020-11-11
Publicerad 2020-11-11

Norska Finanstilsynet utfärdar skarp kritik mot PwC för de räkenskaper som revisionsjätten genomförde åt Bank Norwegian 2017. Det skriver den norska Dagens Næringsliv.

Finanstilsynets kontroll av bankens konton för 2017 avslöjade att nedskrivningar på osäkra återbetalningslån och kreditkortslån inte gjordes i enlighet med redovisningsstandarden IAS 39. 

Det gjorde att Finanstilsynet förra våren utförde en kontroll av PwC:s arbete. Kontrollen visade att PwC brutit mot revisionslagen på flera punkter.

”Enligt Finanstilsynets bedömning borde revisorn ha upptäckt flera av de redovisningsfel och brister som Finanstilsynet har påpekat efter att ha granskat räkenskaperna. Finanstilsynet anser att de allmänna svagheterna i granskningen av värdet på lån som beskrivs i detta brev är allvarliga överträdelser av revisionslagen”, skriver Finanstilsynet.

Granskningen visade att PwC, enligt Finanstilsynet, inte hade en ”tillräcklig förståelse för kapitalkravsreglerna och för att inte ha erhållit tillräckliga och lämpliga bevis för att informationen om kapitaltäckning i bankens årsredovisning från 2017 är korrekt", skriver Finanstilsynet och beskriver detta som allvarligt.

Finanstilsynet bedömer också att att PwC inte hade tillräcklig kännedom om bankens kreditpolicy och kredithandbok och att PwC:s uppskattning av lån inte gjorts i enlighet med gällande redovisningsregler 2017.

Kort sagt: Finanstilsynet anser att PwC inte har haft en ”tillräckligt professionell skeptisk inställning mot företagets redovisningsuppskattningar”, vilket är ett brott mot den norska revisorslagen.

– PwC Norge noterar kritiken från Finanstilsynet. Vi har genomfört åtgärder som hjälper till att säkerställa att liknande situationer inte upprepas vid andra revisionsuppdrag. Utöver detta vill vi inte kommentera på grund av vår sekretessplikt, säger Janna Aarvik, kommunikationsrådgivare i PwC, till den norska tidningen Dagens Næringsliv.


 

Platsannonser

Logga in