Finans Nyhet

PTS öppnar för nya 3G-villkor

Publicerad

Teleoperatörerna kan komma att slippa den dyrbara utbyggnaden av 3G-näten i glesbygd. Post- och telestyrelsen (PTS) öppnar nu för lindrigare villkor.

– Det är precis den här öppningen vi önskat oss för att få till stånd en konstruktiv dialog. Det gäller att hitta den bästa lösningen för oss operatörer och konsumenterna, säger 3:s vd Shlomo Liran till TT.

Teleoperatören 3 begärde nyligen att slippa bygga ut den kostsamma sista delen av sitt 3G-nät i glesbygd och i stället inleda samarbete med Nordisk Mobiltelefoni som använder sig av annan billigare teknik. På måndagen beslutade PTS styrelse att pröva 3:s ansökan.

– Vi kommer nu att ge alla 3G-operatörerna möjlighet att visa om de kan säkerställa utbyggnaden med alternativ teknik utan försämring för konsumenterna, säger PTS generaldirektör Marianne Treschow säger till TT.

Annons

Hon vill dock inte garantera att det är fritt fram om den alternativa tekniken skulle visa sig vara lika bra. Men i praktiken borde det bli konsekvensen av PTS beslut.

Teleoperatörerna har fått mycket kritik för att de inte hunnit bli klara med utbyggnaden av sina nät i tid. Fortfarande saknar nästan en miljon svenskar möjlighet att ringa med 3G-telefon eftersom nätet inte är fullt utbyggt i glesbygd. När licenserna delades ut för fem år sedan lovade operatörerna att 98 procent av svenskarna skulle nås av 3G-nätet senast vid utgången av 2003.

Eftersom PTS nu ger operatörerna en chans till ändrade tillståndsvillkor – något PTS varit väldigt restriktiv med tidigare – skjuter myndigheten också på eventuella böter för bolagen.

Annons

Hur lång tid 3 och de andra operatörerna nu får på sig vill inte Marianne Treschow ta ställning till i dag:

– Men vi vill inte ge dem särskilt lång tid.

TT

Annons
Annons