FinansNyhet

PSD2: Dyr nota för betalföretag

Publicerad

Totalt 120 finansiella företag tvingas nyansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Orsaken är EU:s nya regler för betaltjänster. Notan per företag kan landa på 300 000 kronor.

Rakel Lennartsson

Totalt 120 företag berörs av kravet. I veckan kommer 35 betalningsinstitut och 6 institut för elektroniska pengar att få ett brev av Finansinspektionen (FI) med information om att de måste förnya auktorisationen för att få bedriva sina verksamheter efter den 31 oktober i år. Ansökningsavgiften ligger för dessa 41 bolag på 150.000 kronor.

Sammanlagt rör det sig om betydande kostnader för fintech-sektorn, menar advokat Björn Wendleby, på Harvest, som reagerat på Finansinspektionens tilltag.

– Det är absolut inte vanligt att man ställer så långtgående krav, vanligtvis behöver företagen inte förnya sin ansökan om tillstånd utan Finansinspektionen följer i stället upp att de nya reglerna respekteras inom ramen för sin löpande tillsyn av företagen, säger Björn Wendleby och jämför exempelvis hur det var när EU-regleringen Mifid2 infördes i Sverige.

Annons

Men FI hävdar att förändringarna, som införs till följd av EU:s nya betaltjänstlag PSD2, är så pass omfattande att inget av de 120 bolagen med auktorisation för betaltjänster sannolikt kan komma att bli föremål för automatisk förlängning av tillståndet efter den 31 oktober.

– Mycket av det som är nytt är relaterat till operativa system och system för hantering av risker. I och med att det handlar om säkerhetsaspekter griper det in i alla delar av verksamheten, säger David Lothigius, jurist på Finansinspektionen.

Dessutom tillkommer nya rapporteringskrav för företagen.

Annons

En auktorisation kostar 150.000 kronor. Till det kan läggas kostnader för den interna hanteringen och sannolikt extern konsulthjälp. Björn Wendleby uppskattar att notan kan landa på över 300.000 kronor för ett företag.

– I de flesta fall behöver företaget extern konsulthjälp för att göra en ansökan. Förutom själva ansökningsavgiften på 150.000 kronor tillkommer konsultkostnader på kanske 100.000-200.000 kronor och företagets eget arbete, säger han.

Det är enbart betalningsinstituten som måste förnya sin auktorisation, och inte bankerna trots att de tillhandahåller betaltjänster, vilket Björn Wendleby anser blir en konkurrensnackdel för betalningsinstituten.

Annons

– Det är beklagligt för det här är en viktig sektor för Sverige med många duktiga fintech-bolag som nu drabbas, säger han.

Kostnaderna för att ställa om skulle emellertid finnas där även utan kravet på nyansökan, menar FI, som samtidigt medger att det varit en snabb process.

– Vi hoppas att företagen är förberedda på de nya kraven oavsett nyansökan eller ej. Sedan kan man konstatera att det varit ett ganska raskt förfarande med regeringens proposition som kom den 30 januari, säger David Lothigius.

Fakta – så drabbas betalföretagen

Nya regler för betaltjänster, som genomför EU:s nya betaltjänstdirektiv i Sverige, träder i kraft den 1 maj 2018. Senast den 31 oktober 2018 ska 41 av de berörda bolagen ha förnyat sin auktorisation.

Avgifter auktorisation:
150.000 kronor för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar

90.000 kronor (juridisk person) eller 65.000 kronor (enskild firma) för registrerade betaltjänstleverantörer och registrerade utgivare av elektroniska pengar

Dessa företag måste ha förnyat tillstånd före 1 november 2018:

35 betalningsinstitut

6 institut för elektroniska pengar

Dessa måste ha förnyat tillstånd före 1 maj 2019:

78 registrerade betaltjänstleverantörer

1 registrerad utgivare av elektroniska pengar behöver inte söka om ny auktorisation. 

Annons