Fastigheter

Profi Fastigheter förvärvar två nya fastigheter

Nordic Forum i Kista och en stor utvecklingsfastighet i Tumba är fastighetsbolagets senaste tillskott.

Realtid.se
Uppdaterad 2016-11-08
Publicerad 2016-11-08

Profi Fastigheter förvärvar tomträtten till Borgarfjord 2, även känd som Nordic Forum, i Kista omfattande 44 000 kvm lokalytor för kontor samt ca 1 000 p-platser i garage. Förvärvet görs från SveaReal.

Profi Fastigheter ser stor utvecklingspotential i området då Kista är definierat som en tyngdpunkt i Stockholms stads översiktsplan. Omdaningen och utvecklingen av Kista mot en levande blandstad samt utbyggnaden av tvärbanan till Helenelund stärker fastighetens strategiska läge ytterligare. Uthyrningsgraden uppgår till 50 procent.

– Förvärvet av Nordic Forum är bolagets första i Kista och vi ser stora möjligheter att driva aktiv förvaltning parallellt som det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter. Omdaningen av Kista till en levande stad och den infrastrukturella utvecklingen som pågår passar en uthållig ägare som Profi, säger Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Samtidigt förvärvar Profi Fastigheter fastigheten Tumba 7:150 omfattande 80 000 kvm lokalytor för bland annat kontor, utbildning och industri samt 23 hektar mark. Säljare är Sveareal och största hyresgästen är Alfa Laval som bedriver verksamhet på fastigheten sedan 1960-talet.

Tillträde till båda fastigheter sker den 15 november.

 

Platsannonser

Logga in