Olle Flygt, parnter på Mannheimer Swartling (t.v) och Johannes Ericson, partner på Setterwalls. Foto: Respektive företag.
Olle Flygt, parnter på Mannheimer Swartling (t.v) och Johannes Ericson, partner på Setterwalls. Foto: Respektive företag.
Juridik

Processjurister lanserar Skiljenämndsalternativet

Ett antal jurister lanserar en särskild skiljenämnd för att avlasta de traditionella domstolarna under coronakrisern. 

Uppdaterad 2020-04-21
Publicerad 2020-04-20

Olle Flygt, partner på Mannheimer Swartling, fick för omkring två veckor sedan en idé om hur processjurister kunde bidra till samhället under den rådande coronakrisen.

Myndigheternas rekommendationer om att undvika möten och folksamlingar har lett till att de flesta domstolsförhandlingar som skulle skett i vår och sommar skjutits upp. Det växande antalet mål försätter branschen i svår situation som de kommer att behöva lösa senare. Problemen kan bli långvariga.

– Jag förstod direkt att det var en bra idé och när jag pratade med mina branschkollegor fick jag det bekräftat. Responsen har varit fenomenal från de jurister som har bjudits in att delta i projektet. För mig handlade det om att få många parter med på initiativet, vilket jag tycker att vi lyckas med, säger Olle Flygt, partner på Mannheimer Swartling.

Därför lanseras Skiljenämndsalternativet, en möjlighet för parter i dispositiva tvistemål vid tingsrätt, att lösa målen i skiljenämnd till ett fast arvode, istället för att vänta med förhandlingarna till senare i höst eller nästa år.

– Vi gör det här tillsammans i branschen för att göra det vi kan för att bidra i krisen. Initiativet handlar om att avlasta de allmänna domstolarna och få ett snabbt avgörande i tvister där parterna i målet är ense om att det är en bra idé. Varje tingsrättsmålfall som kan växlas över till ett skiljeförfarande är en vinst för samhället och underlättar arbetet för de ordinarie domstolarna, säger Olle Flygt.

Huruvida ett mål är lämpligt för Skiljenämndsalternativet avgörs av fyra utomstående sakkunniga, "rådet".

Rådet utgörs av Högsta domstolens förre ordförande Stefan Lindskog, advokaten och samfundsordföranden Christer Danielsson, advokaten Olle Flygt och advokaten Johannes Ericson. Dessa ställer sin tid till förfogande utan ersättning och agerar inte själva som skiljedomare. Setterwalls tillhandahåller kostnadsfritt den administration som rådet behöver hjälp med.

Erbjudandet om att lösa aktuella tvister i en skiljenämnd är både tids- och kostnadsbesparande för parterna, enligt Olle Flygt.
 
– De parter som är intresserade av att lösa tvisten i en skiljenämnd kommer få ett fast kostnadsförslag inom några dagar från att de skickat in ansökan. Vi som står bakom initiativet gör inte det här för att tjäna pengar och arvodena som utgår till skiljenämnden kommer att bli avsevärt lägre än vanligtvis. Parterna kan därmed lösa tvisterna till en bråkdel av det ordinarie priset, säger Olle Flygt.

Advokatsamfundets Stockholmsavdelning skickade under måndagen ut erbjudandet till organisationens medlemmar.

– Jurister på Setterwalls kommer att biträda rådet med administrationen kring detta. Det är sällan som vi processjurister får chansen att på ett så konkret sätt hjälpa till att avlasta domstolarna som i denna extraordinära situation. Det var därför självklart för oss att ställa upp och hjälpa till så mycket vi kan, säger Johannes Ericson, partner på Setterwalls.

Förutom att kunna lösa tvisterna snabbt och till en lägre kostnad pekar även Johannes Ericson på den större flexibiliteten skiljeförfarandet i denna situation kan erbjuda parterna.

– En fördel med skiljeförfarande är att förhandlingarna exempelvis kan genomföras via videolänk. Vi kan därmed både minimera smittorisken och samtidigt lösa tvisterna på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, säger Johannes Ericson.

– Rättegångsbalken är vad den är, domstolarna har att följa den. I skiljeförfaranden kan parterna avtala om en helt annan flexibilitet, tillägger Olle Flygt.

Följande skiljedomare har accepterat att delta i Skiljenämndsalternativet: Före detta justitierådet Lars Edlund, före detta rådmannen Thore Brolin, professor Christina Ramberg, advokat Harry Bergman, advokat Bengt Bolin, advokat Magnus Eriksson, advokat Lena Frånstedt Lofalk, advokat Fanny Gleiss Wilborg, advokat Emilia Lundberg, advokat Maria Nisell, advokat Anders Reldén, advokat Björn Tude, advokat Daniel Vargö och advokat Einar Wanhainen.

– Vi har skiljedomare från ett antal mindre byråer och har undvikit skiljedomar från de största byråerna för att minimera risken för intressekonflikter. Därtill har vi valt bort aktiva domare, säger Olle Flygt.

Platsannonser

Logga in