Finans Nyhet

Private-bråket till Sverige

Publicerad

Hellström advokatbyrå anlitas för att frysa Privates tillgångar i Sverige.

Private Media Groups juridiska ombud, Robert A Dotson, har skickat in ett nytt överklagande till högsta domstolen i Nevada i ett försök att få domstolen att riva upp beslutet att företaget ska ställas under förvaltning.

I ett avsnitt i överklagan skriver advokaten att den utsedda förvaltaren, kanadensaren Eric Johnson, agerar på ett sätt som skadar hela Private-gruppen.

Advokaten hänvisar bland annat till ett brev som förvaltarens svenska ombud, Hellström Advokatbyrå, har skickat till styrelseledamöterna Philip Christmas samt suppleanten Bo Rodebrant i det svenska dotterbolaget Peach Entertainment Distribution.

Annons

Peach är en viktig pusselbit i Private-gruppen. Bolagets omsättning 2010 motsvarade ungefär en fjärdedel av Privates totala omsättning.

I brevet, som är daterat den 29 augusti i år, skriver advokat Jonas Forsman att förvaltaren har bestämt att sparka ut styrelsen i bolaget:

”Det betyder att ni kommer bli utbytta av de chefer som förvaltaren utser”.

Annons

Styrelseledamöterna blir strängt tillrättavisade att de ”under inga omständigheter får ta instruktioner från någon annan än förvaltaren eller hans utsedda angående bolaget”.

Vidare skriver Jonas Forsman att bolagets tillgångar har blivit frysta. Bolagets bank, Danske Bank, har blivit informerad om detta.

Brevet avslutas med: ”Vänligen notera att alla ageranden i strid med detta bryter mot domstolens beslut”.

Annons

Än så länge har dock ingen anmälan om förändringar i styrelsen lämnats in till Bolagsverket angående det svenska dotterbolaget Peach Entertainment Distribution.

En av konsekvenserna av att Privates betalningar blivit frysta är att bolaget inte kunnat betala ut löner, skriver Private Media Groups, ombud Robert A Dotson.

Han pekar på att dessa omständigheter gör att dotterbolagen påverkas negativt trots att de egentligen inte har något med bråket att göra.

När Realtid.se når advokat Jonas Forsman under måndagseftermiddagen hänvisar han till klientsekretessen och menar att han inte kan uttala sig om ärendet. Han säger sig inte heller känna till att brevet som skickats till styrelseledamöterna i Peach Entertainment har tagits upp som bevismaterial i amerikansk domstol.

Turerna i bråket

• Den tidigare direktören och aktieägaren Ilan Bunimovitz anklagar styrelsen och Berth Milton för misskötsel.

• Consipio Holding som har en stor fordran på porrbolaget får upp ögonen för bråket och tar strid i rätten för att få tillbaka sina pengar.

• Domstolen i Las Vegas har beslutat att en förvaltare ska ta kontroll över Private Media Groups tillgångar. Domstolen skriver bland annat att cheferna i bolaget, framför allt svensken Berth Milton, är skyldiga till allvarlig vanskötsel, tjänstefel och maktmissbruk.

• Private Media Groups ledning med Berth Milton i spetsen menar att utnämnandet av förvaltare är olagligt då domaren baserat beslutet på personliga fördomar mot porrindustrin men även att man inte tagit hänsyn till att bolaget är noterat och far mycket illa av beslutet.

Annons