Finans Nyhet

Priskonkurrensen minskar under bolånefesten

Taggar i artikeln

Handelsbanken Nordea SEB Swedbank
Publicerad

Ökade kapitalkrav kopplas till minskad priskonkurrens på bolån i en ny rapport från Konkurrensverket. Storbankernas ställning på marknaden är kraftigt dominerande.

Realtid.se

Kundrörligheten brister och priskonkurrensen tycks minskat i banksektorn. Det konstaterar myndigheten efter att ha granskat de fyra storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank med fokus på stora affärsområden, så som upp- och in-låning, livförsäkringar, fonder och krediter.

”På bolånesidan indikerar storbankernas kraftigt ökade bruttomarginaler de senaste åren att priskonkurrensen kan ha minskat, vilket delvis kan kopplas också till de ökade kapitalkraven”, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

Rapporten vittnar om storbankernas kraftiga dominans och att den innebär höga inträdesbarriärer för konkurrenter i finanssektorn. Samtidigt konstaterar Konkurrensverket att nya tekniska lösningar innebär öppningar för ny konkurrens.

Annons

Därtill har storbankernas ställning på fondmarknaden blivit något svagare. Det till följd av internationella aktörer som utmanar de svenska och att fondkunderna blivit mer flyttbenägna.

 

Annons