Pressmeddelande

Youtube godkänner Tourn som ett MCN

Publicerad

Stockholm 2017-07-11

Tourn har blivit godkänd av Youtube till att bli ett MCN (Multi Channel Network)/Youtube-nätverk. Andra MCN-nätverk som finns i Sverige är United Screens, ENT och Splay.

Multi Channel Network
MCN-nätverk är tredjepartsleverantörer som är anslutna till flera YouTube-kanaler i syfte att erbjuda tjänster som målgruppsutveckling, innehållsprogrammering, samarbeten mellan innehållsskapare (influencers), hantering av digitala rättigheter, intäktsgenerering och/eller försäljning. För att bli MCN ska man uppfylla en rad olika kriterier och kunskapsprov.

Mer om MCN
https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=sv

Tourn som MCN
Vi på Tourn anser att Youtube är den allra viktigaste kanalen för influencers och därför är det helt i linje med Tourns vision att jobba allt närmare Youtube. Att Tourn blir ett MCN öppnar upp en mängd möjligheter för kunder och influencers som är kopplade till systemet. Tourns uppgift som MCN kommer vara att hjälpa influencers att börja med Youtube och inkludera Youtube i influencers eco-system.

Idag innehar Tourn ett stort nätverk av influencers som primärt använder sig av andra kanaler som Blogg, Facebook, Instagram och Snapchat. Nu kommer vi kunna implementera Youtube-lösningar i vårt system för att hjälpa influencers att lättare komma igång med sin Youtube-kanal, få den att växa och kapitalisera på sin kanal. Idag gör vi redan samarbeten med Youtube-kanaler, men i och med detta kommer vi även att ta del av de intäkter som genereras via prerolls (reklamfilm) på de anslutna kanalerna.

Vår vision är att bygga in lösningen i vår skalbara plattform och även kunna erbjuda detta till befintliga och blivande Youtubers utanför Sveriges gränser.

Styrelsen anser att detta bör möjliggöra betydande intäktsökning för bolaget, men det kräver ett långsiktigt arbete och intäkterna bör öka successivt under tiden då Tourn knyter allt fler influencers till sitt MCN. För att förtydliga avkastningen av att Tourn blir ett MCN, kommer det även att redovisas separat i månadsrapporterna.

VD-kommentar
Detta är en historisk händelse för Tourn, vi tar ett av vårat allra viktigaste kliv i vår utveckling när vi går närmare Youtube. Att Tourn blir ett MCN har länge varit ett viktigt mål för Tourn och att vi nu har blivit godkända är ett gott tecken på att det vi gör är rätt. Jag är både stolt och otroligt tacksam för det fantastiska team som Tourn består av, det är ni som gör allt möjligt. – Robin Stenman

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017.

Annons