Pressmeddelande

Wihlborgs stärker närvaron i Danmark

Publicerad

Wihlborgs växer ytterligare i Danmark genom köp av 15 fastigheter om totalt 165 000 m².

Wihlborgs har idag tecknat avtal med pensionsbolaget Danica om att under tredje kvartalet förvärva 15 fastigheter. Fastigheterna ligger till stor del i områden där Wihlborgs redan är etablerat, såsom Herlev/Ballerup och Høje-Taastrup, men även i andra områden som Ørestad och Hørsholm/Holte.

Köpesumman uppgår till 1,8 miljarder DKK. Hyresintäkterna är 130 MDKK per år med 9 procents vakans och en initial direktavkastning på 6 procent. Tillträde sker under tredje kvartalet 2017 med ekonomisk effekt från 1 augusti. Investeringen finansieras huvudsakligen via det danska realkreditsystemet kompletterat med befintliga tillgängliga kreditfaciliteter.

Bland de större hyresgästerna finns Den danske stat, FØtex, Danske Bank, CGI, Konica Minolta och Gribskov kommune.

–        Den positiva ekonomiska utvecklingen gör Danmark till en fortsatt intressant marknad. Nu fick vi en bra möjlighet att förvärva ett bestånd med moderna kontorsfastigheter som till stor del ligger i områden där vi redan finns, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs har utökat fastighetsbeståndet avsevärt de senaste åren. I slutet av 2015 förvärvades två större fastigheter om totalt 110 000 m² och hösten 2016 förvärvades 13 fastigheter om totalt 100 000 m². Efter det aktuella förvärvet har Wihlborgs ett fastighetsbestånd på ca 570 000 m² i Danmark till ett värde av 6,5 miljarder SEK.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 9 juli 2017 kl. 14.30 CEST. 

Annons