Pressmeddelande

Wihlborgs köper fastighet i centrala Helsingborg

Publicerad

Wihlborgs har den 30 november genom en bolagsaffär förvärvat fastigheten Kalifornien 11 i centrala Helsingborg, och förstärker därmed ytterligare sin position i området. Fastigheten är belägen strax intill kommunikationsnoden Knutpunkten.

Bolaget förvärvades av Hälsingborgs Byggmästares Bostads AB till ett överenskommet fastighetsvärde om 157,5 Mkr. Fastigheten omfattar ca 6 500 m² uthyrningsbar yta, primärt kontors- och utbildningslokaler, och är fullt uthyrd.

–       Vi är nöjda med vårt förvärv som ligger strategiskt i centrala Helsingborg. Fastigheten kompletterar vårt bestånd väl och stärker samtidigt Wihlborgs position som den ledande fastighetsägaren i Helsingborg, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

–       Vi är mycket nöjda med att kunna lämna över den framtida förvaltningen till ett så stabilt förvaltningsbolag som Wihlborgs. Fastigheten har en historisk koppling till oss och ligger oss därför varmt om hjärtat. Vi har nu för avsikt att framåtriktat istället söka bostadsfastigheter för förvaltning, då det är mer passande för vår förening långsiktigt, säger Dick Persson, ordförande i Hälsingborgs Byggmästareförening.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Annons