Pressmeddelande

Wihlborgs hyr ut till Malmö stad

Publicerad

Malmö stad samlar den nya hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen på Kungsgatan och har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Wihlborgs om 5 400 m².

Det är i Länsstyrelsens nuvarande lokaler i det gula tegelhuset Karin 14 på Kungsgatan/Drottninggatan som den nya förvaltningen ska flytta in. Länsstyrelsen flyttar ut den 30 september och därefter kommer lokalerna att renoveras. Den 1 december är de klara för inflyttning.

–      Sedan det blev känt att Länsstyrelsen skulle flytta ut har vi tittat på olika scenarior för fastigheten. När det visade sig att Malmö stad hade behov av att samla den nya förvaltningen på en plats insåg båda parter att detta var en bra lösning. Lokalernas utformning passar verksamhetens behov och kräver ingen omfattande ombyggnad. Därmed kan vi erbjuda tillgång till lokalerna förhållandevis snabbt, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

–      Vi är väldigt nöjda med den här lösningen som har många fördelar. Lokalerna ger oss möjlighet att samla hela förvaltningsledningen och stabsavdelningarna i samma hus. Läget mitt i Malmö innebär att vi är tillgängliga för besökare och ger smidiga pendlingsmöjligheter för våra medarbetare. Dessutom kommer två andra förvaltningar i Malmö stad att finnas i vår absoluta närhet vilket underlättar vårt samarbete med dem, säger förvaltningsdirektör Gisela Green.

Den nya hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom. Huvudverksamheterna är hemtjänst, vårdboende, hemsjukvård och rehabilitering.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Annons