Pressmeddelande

Wihlborgs emitterar obligationslån

Publicerad

Wihlborgs Fastigheter AB har inom ramen för sitt MTN-program emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 200 Mkr med en löptid om tre år.

Obligationslånet löper med rörlig ränta om tre månader STIBOR +105 bp och har slutligt förfall den 22 juni 2020.

–     Det är glädjande att efterfrågan på våra obligationer fortsätter att vara god. Vi avser även framöver att vara aktiva på kapitalmarknaden, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Annons