Pressmeddelande

Vinnarna av Sveriges största uppfinnarpris utsedda

Publicerad

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA-priset, är innovatörerna Björn Garplind och Anders Friberg från Östergötlands län. 

De har utvecklat passiva tunna fuktsensorer med tillhörande handskanner och datalagring i molnet och funktioner som möjliggör avläsning av relativ fuktighet inuti konstruktioner utan förstörande åtgärder och fick ta emot årets SKAPA-pris på 500 000 kr från Stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand under SKAPA Innovationsgala som arrangerades på Tekniska Muséet den 9 november.

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Samhällets kostnader för fuktrelaterade skador i byggnader är höga och kan förväntas öka i takt med ökat byggande, snabbare byggtakt, prispress och mer komplexa konstruktioner. Metoden kan drastiskt minska kostnader för fastighetsägare, försäkringsbolag och samhället i övrigt för uppkomna skador. Det kan dessutom leda till kvalitetsförbättring i branschen och minska människors oro över att bo i sjuka hus säger Minoo Akhtarzand ordförande för Stiftelsen SKAPA. Hon är landshövding i Västmanlands län och djupt engagerad i innovationsfrågor.

– Innovatörer och uppfinnare är bland de viktiga pelarna som bär Sveriges framtid på sina axlar. Deras goda insatser har genom tiderna bidragit till utveckling och tillväxt. SKAPA-priset delas ut för att lyfta fram, stödja och hedra Sveriges bästa innovatörer och uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden, fortsätter SKAPA ordförande Minoo Akhtarzand.

Vidare utdelades två hedersomnämnanden och 25 000 var till:

Åke Rosén, Skåne län för hans metod att tillverka biologiskt nedbrytbar bioplast.

Pär Stihl, Kronobergs län för hans ”AvBIT” en avatarbaserad Intervjuträning för att träna barnsamtal med mänsklig avatar.

Vinnarna av SKAPA-priset har tagits fram bland länsvinnarna som efter en uttagningsprocess i alla län förklarats som länsvinnare. En prisutdelning har skett i varje län.

Almi Företagspartner har spelat en stor roll i arbetet med att utse länsvinnare.

Stiftelsen SKAPA delade också ut ett innovationspris till personer födda 1987-1998, ”SKAPA-priset för unga innovatörer”.

Första pris, på 100 000 kr, delades ut till Måns Jarlskog från Skåne län för hans metod ”VULTUS” för att optimera spridning av gödsel och växtskydd.

Två pris på vardera 65 000 kr gick till:

Jakob Dahlberg från Skåne län för hans metod ”Arthro” – Digital diagnos och behandling för kroniska rörelsesjukdomar.

Emelie Rengart från Östergötlands län för hennes ”Edible Decoration Glue” ett starkt ätbart lim.

Vidare utdelades ett hedersomnämnande och 20 000 till

Mattias Chahin, Adam Vikström och Lukas Wallströmer från Örebro län för deras app ”Deligate” som minskar matsvinnet inom livsmedelsbranschen

Syftet med utmärkelsen ”SKAPA-priset för unga innovatörer” är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. Utmärkelsen är en satsning av VINNOVA.

Om Stiftelsen SKAPA
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

www.stiftelsenskapa.se

För mer information, kontakta:
Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83, bo.hallgren@telia.com

JURYNS MOTIVERINGAR

Om utnämningen av Björn Garplind och Anders Friberg, Östergötlands län, vinnare av SKAPA-priset på 500 000 kr:

Samhällets kostnader för fuktrelaterade skador i byggnader är höga och kan förväntas öka i takt med ökat byggande, snabbare byggtakt, prispress och mer komplexa konstruktioner. Samtidigt är fastighetsägarnas, byggherrarnas, entreprenörernas och framför allt samhällets möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt identifiera skador redan på ett tidigt stadium och därmed begränsa skadan små. Årets vinnare av SKAPA-prisetvinnare har genom att använda den tryckta elektronikens framsteg kunnat utveckla en kostnadseffektiv och skalbar metod för tidig upptäckt av pågående fuktskador. Metoden kan drastiskt minska kostnader för fastighetsägare, försäkringsbolag och samhället i övrigt för uppkomna skador samt leda till kvalitetsförbättring i branschen och minska människors oro över att bo i sjuka hus.

***

Om utnämningen av Måns Jarlskog från Skåne län, vinnare av SKAPA-priset för unga innovatörer på 100 000 kr. 

Jordbruk är viktigt, för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och för biologisk mångfald. Men jordbruket kan ibland utgöra en miljöbelastning, mycket på grund av en ineffektiv hantering av kemikalier för växtskydd och gödning. Med Vultus digitala teknik för analys av drönarbilder, kan gödningen bli exakt och effektiv vilket i förlängningen minskar miljöbelastningen på framförallt våra sjöar och hav. Marknaden och potentialen är stor och ger lantbrukaren bättre lönsamhet och gör verksamheten mer miljösmart.

* * *

Om utnämningen av Jakob Dahlberg från Skåne län, vinnare av SKAPA-priset för unga innovatörer på 65 000 kr.

Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige. Var fjärde svensk över 45 år drabbas, men också yngre får sjukdomen. Besvären lindras av rätt sorts aktivitet. Med Joint Academy kan patienter via sin mobil, läsplatta eller dator ansluta sig till Joint Academy och få kontakt med ortoped och sjukgymnast. Patienten får på ett lättillgängligt sätt och i ett tidigt skede både diagnos och behandling koordinerad online. Mål och aktiviteter skräddarsys till varje patient och kombineras med interaktiva lektioner om hälsa och individuell feed back från medicinskt utbildad personal.

* * *

Om utnämningen av Emelie Rengart från Östergötlands län, vinnare av SKAPA-priset för unga innovatörer på 65 000 kr.

Under lång tid har flera etablerade företag inom konfektyrbranschen lagt ner stora pengar och tester för att få fram ett hårt ätbart lim. Detta för att man ska slippa att fästa med ståltråd på större bakverk som t.ex. bröllopstårtor, få brännskador vid användning av smält socker vid t.ex. pepparkakshus montering samt för att kunna låta barn göra sina egna kreativa dekorationer vid bakning.

Emelie har på egen hand tagit fram och patenterat ett lim som har denna egenskap. Det hårdnar snabbt, blir lika hårt som smält socker, är ätbart och smakar dessutom gott. Hon har fått ut det på licens hos ett stort bolag och har nu även IKEA på gång.

Detta kan vara en produkt som i all sin enkelhet kan finnas i var mans hem och hos de som professionellt arbetar dagligen med dekoration av bakverk. Produkten kan även vara till nytta inom livsmedelsindustrin. 

Annons