Pressmeddelande

Vilka krav finns det på branddörrar?

Publicerad

DAN-doors levererar och producerar ett antal olika högkvalitativa branddörrar och portar utefter kundens särskilda behov och önskemål. Här kan du hitta en branddörr som är brandhämmande vilket ger en garanti för att människor, bohag och byggnaden i sig skadas så lite som möjligt vid brand. Dörrarna har högsta kvalitet och är godkända enligt senaste europeiska standarder.

Branddörrar förhindrar spridning av eld och rök 

Branddörrar är en viktig del av alla byggnaders brandsäkerhetssystem. De är utformade för att förhindra spridning av eld och rök genom att skapa en barriär mellan brandbeständiga och icke brandbeständiga områden. En branddörr kan användas på olika platser för att öka brandsäkerheten och skapa en säker miljö. För att vara effektiva måste branddörrar installeras och underhållas på rätt sätt. 

En Branddörr kan rädda liv vid en brand genom att tillhandahålla en säker väg ut ur byggnaden och genom att dela upp branden i olika avdelningar för att stoppa dess spridning. Branddörrar är en viktig del av alla passiva brandskyddssystem och krävs i många kommersiella, industriella och offentliga byggnader enligt lokala byggregler.

Dessa dörrar är vanligen tillverkade av metall eller annat brandsäkert material och är utrustade med beslag som gör att de stängs automatiskt i händelse av brand. Vissa branddörrar har också glaspaneler som gör det möjligt för människor att se igenom dem, vilket är viktigt om en brand skulle bryta ut. 

Branddörrar måste installeras och underhållas på rätt sätt för att fungera korrekt. Detta innebär att dörren, ramen, gångjärnen, beslag och tätningar måste vara i gott skick och kompatibla med varandra. En branddörr kan säkerställa brandskydd under en viss tid enligt den certifiering som porten har. Brandskyddexperter kan hjälpa dig att välja rätt branddörr för din byggnad och ge råd om installation och underhåll.

Här är några allmänna krav på branddörrar:

– Branddörrar måste vara tillverkade av material som är motståndskraftiga mot brand och värme.

– Branddörrar måste installeras korrekt för att skapa en effektiv barriär.

– Branddörrar måste inspekteras och testas regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt.

– Branddörrar måste hållas rena och fria från skräp.

– När de är stängda ska branddörrar sitta tätt mot sina ramar för att skapa en försegling.

– Branddörrar bör vara utrustade med självstängande anordningar för att säkerställa att de stängs automatiskt i händelse av brand.

Om du följer dessa krav kan du se till att dina branddörrar är effektiva och ger det nödvändiga skyddet i händelse av brand.

Kontaktuppgifter 

DAN-doors AB
Backa Bergögata 7, 42246 Hisings Backa.
+46 31 581 080
dd-s@dan-doors.dk
Organisationsnummer: 556444-8479

Annons