Pressmeddelande

Vd Suzanne Sandler slutar på StyrelseAkademien

Publicerad

Suzanne Sandler, vd för StyrelseAkademien Stockholm, kommer att lämna sitt uppdrag efter sommaren 2017. Det har styrelsen och hon beslutat i samförstånd. Styrelsen påbörjar rekryteringen av en ny vd omgående.

– Suzanne, som även har varit vd för StyrelseAkademien Sverige till och med årsskiftet 2015/2016, står i hög grad bakom StyrelseAkademiens framgångar de senaste tio åren, säger Ylva Hambraeus Björling, StyrelseAkademien Stockholms ordförande. – Under hennes ledning har Styrelseakademiens medlemserbjudande och utbud av utbildningar och andra tjänster systematiskt förbättrats. Suzanne har också spelat en aktiv roll som opinionsbildare och framgångsrikt bidragit till StyrelseAkademiens huvudsyfte, en ökad professionalisering av styrelsearbetet. – Antalet medlemmar har mer än tredubblats och föreningens ekonomi har avsevärt stärkts, fortsätter Ylva Hambraeus Björling.

– Som visionär har jag utvecklat föreningen till en hållbar organisation med starkt varumärke. Nu är det dags att jag lämnar över stafettpinnen, säger Suzanne Sandler, som ser fram emot nya utmaningar i näringslivet.

Rekrytering av ny vd kommer att påbörjas omgående. StyrelseAkademien Stockholm har 2 300 medlemmar och är den mest aktiva av medlemsföreningarna.

Fortsätta skapa värde
Trots vd-bytet kommer StyrelseAkademien inte att slå av på takten vad gäller de senaste årens framgångsrika inriktning på ”värdeskapande styrelsearbete”. Det innebär att man går från ett mer kontrollerande styrelsearbete till ett mer strategiskt, visionärt och coachande arbetssätt. Styrelse och vd måste samverka som ett lag, med än större fokus på kunskap om omvärlden, en ökad affärsorientering och ett kontrollerat risktagande.

– Vår roll är även fortsättningsvis att identifiera de nya utmaningar styrelser ställs inför, till exempel frågor om digitalisering och hållbarhet, förklarar Ylva Hambraeus Björling.

För mer information kontakta:
Ordförande Ylva Hambraeus Björling, 070 561 50 00
Vd Suzanne Sandler, 0735 35 66 35

Annons