Pressmeddelande

Världens största mixed reality-skärm presenteras genom 3D-raketuppskjutning

Publicerad

Realfiction Holding AB (”Realfiction”), en innovatör och föregångare inom mixed reality-lösningar, presenterar idag sin banbrytande display DeepFrame. DeepFrame är den största skärmen av sitt slag som på ett övertygande sätt kombinerar den fysiska verkligheten med levande digitala 3D-animationer helt utan att använda någon typ av glasögon. Detta ger tittare häpnadsväckande effekter som realistiskt interagerar med miljön som ses genom linsen.

Köpenhamn den 18 maj 2017: Den nya patentsökta displaytekniken presenterades nyligen för en liten publik i en överraskningsdemonstration på det nationella akvariet Den Blå Planet  i Köpenhamn, Danmark. Här visade den nya skärmen en realistisk 3D-raketuppskjutning som ägde rum cirka två kilometer ut på vattnet. Ett filmteam fångade reaktionen från åskådarna av den realistiska och oväntade uppskjutningen som ägde rum framför ögonen på dem, vilket framhöll DeepFrames framtida potential.1

”Sedan 2008 har vi arbetat med mixed reality-lösningar som gör det möjligt för flera tittare att dela samma visuella 3D-upplevelse inbäddad i den verkliga fysiska världen utan att använda glasögon. Med DeepFrame har vi äntligen löst denna utmaning som gör det möjligt att radera gränsen mellan fantasi och verklighet. Nu kan åskådaren eventuellt se en verklighetstrogen 3D-version av King Kong som klättrar på byggnaden mittemot ditt kontorsfönster”, säger Peter Simonsen, grundare av och R&D director i Realfiction.

Genombrottstekniken bakom DeepFrame möjliggör storskaliga 3D-visualiseringar som ser ut som hologram i 4K-upplösning, skådade genom det som ser ut som en fönsterram. Till skillnad från andra mixed reality-lösningar, som för närvarande utvecklas av andra företag, kräver DeepFrame inte att åskådare har på sig några glasögon eller andra huvudburna enheter för att se de verklighetstrogna animationerna. Detta gör det möjligt att skapa visuella bilder som integreras direkt i vardagliga sociala situationer, där flera personer kan dela samma erfarenhet som en social händelse.

Omfattande möjligheter för nya mixed reality-upplevelser

Realfiction har ett danskt dotterbolag, Realfiction ApS, som har arbetat med företag som Louis Vuitton, Tag Heuer och Samsung inom mixed reality sedan 2008. Displayteknologin ger ett extra digitalt lager till världen i realtid, vilket intensifierar verkligheten. Marknaden för mixed reality-lösningar beräknas nå årliga intäkter om 80 miljarder dollar år 2025, enligt forskning från Goldman Sachs Group, Inc.2

DeepFrame-serien av stora mixed reality-skärmar erbjuder många applikationer som kan tillämpas inom ett brett spektrum av branscher. Exempelvis förväntas bildskärmarna användas i nöjesparker, butiker, utställningar, byggprojekt och inom överskådlig framtid även som konsumentprodukter.

”Vi är mycket glada över att presentera DeepFrame och förväntar oss att, från och med augusti 2017, kunna erbjuda DeepFrame för kommersiellt bruk till företag som vill skapa extraordinära visningsupplevelser. Denna teknik möjliggör att företag i nästan vilken bransch som helst kan presentera nya innehåll och verklighetstrogna upplevelser för sin publik. Inom den närmaste framtiden förväntar vi oss också att det blir en populär teknik inom konsumentprodukter, säger Clas Dyrholm, VD Realfiction.

Realfictions existerande displaylösning, Dreamoc, är redan en stor framgång inom detaljhandeln och utställningsutrymmen, men är begränsad av dess formfaktor. Med DeepFrame är storleken inte längre ett problem, då bildskärmarna kan reproducera visuella bilder av nästan vilken storlek som helst, såsom en ny bro, en bil, en ombyggd slottsruin eller en verklig visualisering av ett rymdskepp som svävar över stadens silhuett.

DeepFrame bygger på en kombination av välkänd teknik, förfinad genom hög teknisk kvalitet och precision i produktionsfasen. Bilden från en böjd bildskärm är avböjd och förstorad i en skräddarsydd glasoptik. Denna glasoptik, i sin nuvarande form av 64 tum (115x115cm) uppfattas som ett tydligt transparent fönster. Den andra sidan av fönstret visar den verklighet åskådaren befinner sig i, i kombination med projektionen av bilden från videoskärmen. Eftersom glasoptiken också förstorar bilden kan en skärm på 65 tum skapa en projicerad animering som täcker ett område på flera kvadratkilometer.

Den patentansökta tekniken är utvecklad av Realfiction. Optikens tillverkningsprocess är lika komplex  som ett objektiv för rymdteleskop. Realfictions produkter säljs genom ett internationellt nätverk av B2B-partners.

TILLKOMMANDE MATERIAL

1 Se videon med 3D-raketuppskjutningen på det nationella akvariet här: https://youtu.be/ShfGydxB5D8

2 Länk till rapporten från Goldman Sachs Group Inc: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf 

Länk till Press Kit: https://www.realfiction.com/press 

För mer information om DeepFrame: https://www.realfiction.com/solutions/mixed-reality/deepframe 

Nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Realfiction genomför just nu en nyemission om cirka 21,5 MSEK inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Realfiction har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10 MSEK, varav cirka 4 MSEK avtalats med bolagets samarbetspartner AmTRAN Technology Co. Ltd (”AmTRAN”). Härutöver har AmTRAN lämnat vederlagsfri garantiteckning om cirka 5 MSEK i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 24 maj 2017. Realfiction vill förstärka sin roll som kommersiell marknadsledare och står nu inför en acceleration av verksamheten. Den likvid som bolaget erhåller genom nyemissionen är främst avsedd att finansiera innovation, innehållsutveckling, marknadsföring, finansieringslösningar samt rekrytering för att säkerställa ökad försäljning och implementering av nya initiativ.  

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.realfiction.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Realfiction i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.

För mer information om nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-mail: info@sedermera.se                

www.sedermera.se

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:

Clas Dyrholm, grundare och VD

Telefon: +45 25 22 32 81

E-mail: clas@realfiction.com

www.realfiction.com  

Om Realfiction Holding AB

Realfiction Holding AB:s rörelsedrivande dotterbolag grundades 2008 och är en marknadsinnovatör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Realfictions första produktfamilj, Dreamoc, har sedan starten sålts i över 10 000 enheter och bolaget lanserar nu sin nya patentansökta teknologi DeepFrame, en serie stora mixed reality-skärmar. DeepFrame erbjuder en mängd nya applikationer för företag inom branscher som underhållning, tillverkning och detaljhandel samt ett brett utbud av framtida konsumentprodukter.

Annons