Pressmeddelande

Var tionde svenskt företag utsatt för dataintrång

Publicerad

En ny undersökning visar att dataintrången ökar hos svenska företag, i vissa fall med mer än 100 procent. Under senaste året har fler än var tionde svenskt företag (11%) utsatts för dataintrång.

STOCKHOLM, 7 februari 2017

Highlights:

  • Elva procent av svenska företag har utsatts för dataintrång det senaste året
  • 69 procent av företagen har utsatts för så kallade phishing-attacker
  • Medarbetares brist på kunskap skapar säkerhetsoro

Mer information: http://subscribe.fico.com/intervjuer-med-100-svenska-cios-skerhet  

Svenska företag utsätts för allt fler dataintrång visar en ny undersökning från FICO. Undersökningen, som bygger på intervjuer med 100 CIOs, IT-ansvariga på svenska företag, visar att elva procent av företagen utsatts för dataintrång under det senaste 12 månaderna och att antalet intrångsförsök ökat hos var fjärde svenskt företag.

”Även om de största rapporterade dataintrången skett i länder som USA och Storbritannien så är också Sverige och svenska företag utsatta”, säger Sam Wennerholm, ansvarig för FICOs cybersäkerhetslösningar i Sverige. “Undersökningen bekräftar den alarmerande trend som vi ser i andra delar av världen som tvingat företag att tänka om kring sin IT-säkerhet”.

Phishing och whaling vanligt

Undersökningen visar att e-postbaserade metoder, där hackare skickar e-post med syfte att lura mottagaren att dela med sig av känslig information, används frekvent av kriminella. 38 procent av de svenska företagen har utsatts för både phishing och whaling attacker under det senaste året. Allra vanligast är phishing, som 69 procent av företagen utsatts för under året.

”Även om phishing existerat i flera år så sker det en kontinuerlig utveckling som skapar nya problem för företagen,” säger Sam Wennerholm. ”I takt med att tekniska framsteg gjort det svårare för kriminella att använda sig av skadlig programvara har många insett att det kan vara enklare att försöka lura till sig känslig data genom att helt enkelt fråga efter den från medarbetarna.

Ökade resurser men inte tillräckligt fokus

Det ökade antalet dataintrång har resulterat i ökade investeringar för att förebygga attacker. Var tredje svenskt företag uppger att de ökat resurserna för att förebygga intrång under det senaste året.

Samtidigt som resurserna har ökat säger dock var tredje CIO att den högsta ledningen har för lite fokus på frågan.

”Ledningens fokus på områden som bedrägeribekämpning och cybersäkerhet tenderar att vara cykliskt, vilket innebär mindre uppmärksamhet i tider när företaget eller dess närmaste konkurrenter inte upplevt någon större incident”, säger Sam Wennerholm.

“En av anledningarna till att vi utvecklat FICO Enterprise Security Score är för att hjälpa organisationer att förstå, jämföra och ständigt utveckla deras säkerhetsarbete. Vårt rankingbetyg ger företag vägledning kring hur sårbara de är för dataintrång och vilka fokusområden deras IT-säkerhetsarbete bör ha.”

Bristande kunskap

IT-ansvariga i undersökningen pekar också på utmaningar när det gäller medarbetarnas del i att motverka intrång. 6 av 10 uppger att deras medarbetare saknar tillräcklig kunskap för att förebygga dataintrång.

Undersökningen bygger på intervjuer med 100 CIOs, IT-ansvariga, i svenska företag från olika branscher och genomfördes under hösten 2016. FICOs lösningar inom cybersäkerhet inkluderar bland annat FICO® Enterprise Security Score och AI-baserade Falcon® Cybersecurity Analytics, som erbjuds i partnerskap med iboss.

Om FICO
FICO (NYSE: FICO) är ett ledande analys- och mjukvaruföretag som hjälper företag i över 90 länder att ta bättre beslut som skapar högre tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet. Företagets banbrytande användning av big data och matematiska algoritmer för att förutspå kundbeteenden har förändrat hela branscher. FICO erbjuder analys, mjukvara och verktyg som används inom ett flertal branscher för att hantera risk, bekämpa bedrägerier, bygga mer lönsamma kundrelationer, optimera verksamheter samt säkerställa regelefterlevnad. Flera av företagets produkter har anammats av hela branscher, däribland FICO® Score, den amerikanska branschstandarden för att mäta konsumentkreditrisk. FICO:s lösningar använder öppen källkod och molnbaserade tjänster för att maximera flexibilitet, snabb driftsättning och minskade kostnader.  Läs mer på www.fico.com.

För nyheter rörande FICO och mediekontakter, besök www.fico.com/news

Kontaktuppgifter:

Presskontakt:

Felix von Stedingk for FICO
Burson-Marsteller
+46 (0)76 546 12 41
felix.vonstedingk@bm.com 

Annons