Pressmeddelande

Valberedningen i Bonava AB föreslår Mikael Norman till ny styrelseledamot

Publicerad

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen i Bonava omval av Carl Engström (ordförande), Viveca Ax:son Johnson, Åsa Hedenberg, Samir Kamal, Magnus Rosén och Anna Wallenberg. Alla sex valdes in i styrelsen 2015. Valberedningen föreslår vidare nyval av Mikael Norman.

– Mikael Norman har lång erfarenhet inom konsumentprodukter från flera av Bonavas geografiska marknader. Såväl köksbranschen (Nobia) som vitvarubranschen (Electrolux) är  relaterade till bostadsutveckling. Mikael har dessutom en gedigen finansiell kompetens och en bred erfarenhet från styrelsearbete, säger Tomas Billing, ordförande i valberedningen.

Mikael Norman, född 1958. Jur kand. Styrelseledamot Cloetta AB, Byggmax Group AB och Bravida Holding AB. Tidigare arbetslivserfarenhet som CFO för Nobia AB (2010-2016), samt koncerncontroller och ett flertal andra roller inom Electrolux AB (1994-2010).

Åsa Hedenberg, Samir Kamal, Magnus Rosén, Anna Wallenberg och Mikael Norman anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Carl Engström och Viveca Ax:son Johnson anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till Bonavas huvudägare Nordstjernan.

Valberedningen består av Tomas Billing (valberedningens ordförande, Nordstjernan AB), Tomas Risbecker (AMF – Försäkring och Fonder), Johan Strandberg (SEB Investment Management), samt Carl Engström som adjungerad ledamot av valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman den 1 mars 2017.

Årsstämma i Bonava AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 4 april 2017 kl. 15.00 i Stockholm på Hotel Rival.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Billing, valberedningens ordförande

Tel: 08-788 50 18

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon

ir@bonava.com

Tel: +46 709 556 654

  

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13,5 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2017 kl. 08.00 CET

Annons