Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför Collectors årsstämma 2018

Publicerad

Collector AB (publ):s årstämma kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 24 april 2018. I enlighet med beslut på Collectors årsstämma den 25 april 2017 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning.

Valberedningen har, inför årsstämman 2018, följande sammansättning:

  •  Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder
  •  Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB
  •  Fabian Hielte utsedd av Ernström Finans AB
  •  Lena Apler, styrelseordförande i Collector AB (publ)

Till ordförande för valberedningen har utsetts Fabian Hielte.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 16 februari 2018 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB, Att: Valberedningen, Box 119 14, 404 39 Gothenburg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 16 februari 2018 på samma adress som ovan.

Kommande informationstillfällen från Collector:

Bokslutskommuniké 2017      
9 februari 2018

Årsstämma 2018
24 april 2018

Delårsrapport januari-mars 2018
24 april 2018

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, styrelseordförande i Collector I Telefon +46 70-525 65 80 I E-mail lena.apler@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU´s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersonsförsorg för offentliggörande den 10 november 2017 kl.13.15 CET.

Annons