Pressmeddelande

Valberedning inför årsstämma 2018

Publicerad

Valberedningens ledamöter inför Oniva Online Group Europes årsstämma 2018 har utsetts.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 31oktober 2017 och består av Mattias Lindroth som representerar Richard Göransson (12,19%), Rockpoint AB (5,85%) och Mölna Spar AB (5,85%). Jonas Lindström som representerar sig själv (2,04%) och BNY Mellon SA/NV (5,88%) samt Theodor Jeansson som representerar sig själv (5,06%).

JP Morgan Securities LLC (8,23%), och Pejoni AB (7,91%) har avböjt representation i valberedningen. Mattias Lindroth är ordförande i valberedningen och representerar totalt cirka 24 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2018 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor och ersättning till denna samt eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Oniva Online Group Europe AB (publ), Att: Thomas Broberger, Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm, eller via e-post till ir@onlinegroup.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mattias Lindroth, ordförande i valberedningen

Telefon: +46 706 89 4458

E-post: mattias@rockpoint.se

Om Oniva Online Group

Online Group erbjuder små och medelstora företag enkla helhetslösningar för att synas och verka effektivt online med ett huvudsakligt kunderbjudande inom hosting och molntjänster. Bolaget har 75 medarbetare i Sverige och Tyskland med huvudkontor i Stockholm.

Oniva Online Groups aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet ONG. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550).

www.onlinegroup.com

Denna information är sådan information som Oniva Online Group Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Göran Gylesjös försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl. 15.30 CET.

Annons