Pressmeddelande

Utlåningen till företag når nya rekordnivåer

Publicerad

Bankernas utlåning till företag fortsätter att öka. Under årets andra kvartal ökade en majoritet av Sveriges bankkontor sin utlåning till företag. Utlåningen ligger därmed på en nivå som är den högsta på flera år. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi.

Utlåning till företag fortsätter att öka. I junimätningen uppgav mer än hälften av bankcheferna att utlåningen ökat i förhållande till föregående kvartal. Det är en historiskt mycket hög nivå vid en jämförelse med de 10 årens senaste kvartalsmätningar.

Den ökade utlåningen används i första hand till investeringar. 81 procent av bankkontoren uppger att lånen används till investeringar i maskiner och inventarier. 76 procent uppger att lånen används som rörelsekapital och 72 procent att lånen används för investeringar i rörelsefastigheter.

–          Detta är en mycket positiv rapport. Att bankernas utlåning fortsätter att öka och att det största användningsområdet är investeringar i den egna verksamheten visar att företagens lånebehov är tillväxtorienterat, säger Anna Hallberg, vice vd Almi.

Bankkontorscheferna har en positiv inställning till den framtida utlåningen. För det kommande kvartalet tror 53 procent av bankcheferna att utlåningen fortsätter att öka. På ett års sikt har man en ännu mer positiv inställning då närmare 66 procent tror på ökad utlåning.

–          Det är ovanligt många som är optimistiska om den kommande utlåningen. Det är givetvis en positiv konjunktursignal som visar att bankerna tror på en fortsatt god utveckling och att de avser vara med och finansiera denna tillväxt, säger Anna Hallberg.

Stark konjunktur

För det kommande kvartalet tror 30 procent av bankcheferna att konjunkturen stärks. På ett års sikt är det fler som är positiva då 44 procent tror att konjunkturen kommer att stärkas. Jämfört med föregående mätning är bankcheferna nu något mer positiva.

–          Överlag är det en mycket positiv inställning. Både från banker och från företag, vi får också samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Almis finansiering är ett viktigt komplement på marknaden – inte minst under en god konjunktur då efterfrågan på finansiering från små och medelstora företag är särskilt stor. Då kan Almi, i nära samverkan med bankerna, erbjuda ”topplån” samt finansiera de mest riskfyllda skedena hos de företag som bedöms ha god tillväxtpotential, säger Anna Hallberg.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningarna

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 31 maj – 20 juni 2017.

Läs Almis Låneindikator, juli 2017 »

http://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

Annons