Pressmeddelande

TUNDRA REKRYTERAR PRISBELÖNAD FÖRVALTARE

Publicerad

Tundra Fonder fortsätter sin expansion inom frontier markets, de nya tillväxtmarknaderna. Tundras Pakistanfond uppmärksammades nyligen som den bästa PPM-fonden över fem år med en uppgång på närmare 300%. Nu rekryterar fondbolaget Asif Arslan Haider Soomro, prisbelönad förvaltare av pakistanska aktier, till kontoret i Karachi. 

Arslan Soomro kommer närmast från en roll som aktiechef på JS Investments. Han har år efter år legat i toppen av de bästa förvaltarna i Pakistan och tilldelades nyligen Lippers pris för bästa pakistanska aktiefond över fem år. Arslan Soomro kommer nu ingå i Tundras förvaltningsteam under ledning av förvaltningschef Mattias Martinsson.

– Arslans investeringsfilosofi matchar Tundras mycket väl. Hans prisbelönta förvaltningsresultat och långa erfarenhet kommer bidra till en fortsatt framgångsrik förvaltning av våra frontierfonder, säger Mattias Martinsson.

Tundra fokuserar på nästa generation av tillväxtmarknader, s.k. frontier markets. Sedan 2014 har Tundra ett analyskontor i Pakistan där sex anställda nu arbetar. Under 2016 öppnade Tundra även ett analyskontor i Vietnam. Bland fondbolagets övriga fonder återfinns bl.a. Tundra Vietnam Fund, en aktiefond med fokus på Vietnam, samt Tundra Sustainable Frontier Fund, en global frontierfond med fokus på hållbarhet.

– Lokal närvaro i frontier markets gör oss unika. En viktig del av detta är att på plats kunna identifiera de bästa lokala talangerna. Vi är därför mycket glada att Arslan ansluter till Tundras investeringsteam, säger Jon Scheiber, VD på Tundra Fonder.

För mer information: www.tundrafonder.se
Mattias Martinsson, Förvaltningschef Tundra Fonder
mattias.martinsson@tundrafonder.se Telefon: 08-551 145 70

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida (www.tundrafonder.se). Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Annons