Pressmeddelande

TUNDRA FÖRST MED SVANENMÄRKT FOND

Publicerad

Tundra Sustainable Frontier Fund är tillsammans med elva andra fonder först i världen med att tilldelas Svanenmärkning för sitt hållbarhetsarbete. Fonden, som investerar globalt i nya tillväxtmarknader såsom Vietnam, Sri Lanka och Nigeria, tilldelades certifieringen under en ceremoni med finansmarknadsminister Per Bolund under tisdagseftermiddagen.

När miljöcertifieringen Svanen för första gången i sin knappt 30-åriga historia tilldelades fonder tillhörde Tundra Sustainable Frontier Fund de tolv fonder som erhöll certifieringen. Svanen, som är ett samarbete inom det Nordiska Ministerrådet, tilldelas bara de fonder som kan uppvisa ett långsiktigt systematiskt hållbarhetsarbete i sin förvaltning. Tundra Sustainable Frontier Fund, en aktivt förvaltad aktiefond, investerar i nya tillväxtmarknader runtom i världen.

-Med 800 miljoner människor i Tundras kärnländer, 1,5 gånger EU:s befolkning, som är på väg in i den globala medelklassen konsumtionsmönster blir hållbar tillväxt i dessa länder en nödvändighet för oss alla, säger Tundra Fonders VD Jon Scheiber.

Tundra Fonder är ett svenskt fondbolag specialiserat på investeringar inom hållbar tillväxt i utvecklingsekonomier. Fonden Tundra Sustainable Frontier Fund lanserades 2015 med kapital från tre svenska offentliga institutioner. Idag bedriver fondbolaget hållbarhetsanalys från såväl huvudkontoret i Stockholm som från lokala kontor i Asien och hållbarhetsarbetet återkommer i bolagets samtliga fonder.

-Svanenmärkta fonder blir ett viktigt komplement till den lagstiftning som regeringen nyligen beslutat om som innebär att alla fonder ska redovisa om och hur de arbetar med hållbarhet. För alla sparare ska det vara lätt att göra rätt, hållbara fonder är både bra för vår planet och ger pengar i plånboken, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

För mer information: www.tundrafonder.se
Jon Scheiber, Verkställande Direktör Tundra Fonder
jon.scheiber@tundrafonder.se Telefon: 08-551 145 70

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida (www.tundrafonder.se). Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Annons