Pressmeddelande

Topprankas i fastighetsbranschen och i Europa som ett hållbart bolag 2023

Publicerad

Pressmeddelande
Stockholm den 2 februari 2023

Svenska Handelsfastigheter får högst hållbarhetsbetyg 2023 av nordiska fastighetsbolag granskade av analysföretaget Sustainalytics och topprankas därmed även i Europa.

Med ett betyg om låga 9,4 konstaterar Sustainalytics att de hållbarhetsrelaterade ESG-riskerna i Svenska Handelsfastigheter är försumbara och därmed placerar sig bolaget i topp bland nordiska fastighetsbolag undersökta av Sustainalytics. Svenska Handelsfastigheter lät Sustainalytics börja utvärdera bolagets hållbarhet utifrån en rad miljömässiga, sociala och företagsstyrningsaspekter under fjolåret.

”Vi är stolta över att vi ligger i framkant vilket Sustainalytics ranking är ett kvitto på. Vi har sedan flera år bedrivit ett målinriktat arbete för att bli ett än mer hållbart företag. Det är viktigt att vi kan erbjuda våra kunder hållbarhetscertifierade lokaler, inklusive förnybar el via exempelvis solceller eller upphandlad grön el”, säger Thomas Holm, vvd Svenska Handelsfastigheter.

Formellt innebär beskedet att Sustainalytics, som ingår i Morningstarkoncernen och är ett ledande, oberoende företag inom ESG-analys, -rating och -data, bekräftar Svenska Handelsfastigheter som ett topprankat bolag avseende ESG risker.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se    
070 – 943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Annons