Pressmeddelande

Tio tusentals nya användare på några timmar

Publicerad

Marknadsaktiviteterna med de partnerskap som Kiliaro har i Turkiet har skapat en stark användartillväxt. Under den senaste marknadsaktiviteten med MediaMarkt, Turkish Airlines och Zubizu genererades tiotusentals användare till Kiliaro på ett par timmar.

Kiliaro har inlett 2023 med en rad olika marknadsaktiviteter tillsammans med de partnerskap som bolaget tidigare avtalat med. Den senaste aktiviteten med Media Markt, Turkish Airlines och Zubizu generade på ett par timmar tio tusentals användare. Ett bevis på att Kiliaro hittat rätt med sina partnerskap och marknadsstrategi. 

Det är kul att vi får den starten vi förväntade oss av årets sälj- och marknadsaktiviteter. Användartillväxten på den turkiska marknaden visar på att vi hittat rätt med vår partnerstrategi och marketing-koncept, samt att det finns ett stort behov av vår tjänst. 
Att tillägga är att vi tillsammans med våra partners gjort stora framsteg i Kiliaros varumärkesigenkänning på den turkiska marknaden,
säger bolagets VD Elie Komo.  

Kiliaro planerar för fler marknadsaktiviteter under kommande perioder tillsammans med partners som Turkish Airlines, MediaMarkt, LC Waikiki och Reeder. Man förväntar sig att antalet användare fortsätter växa och att expansionen fortsätter genererar det förväntade resultatet.  
 

För kontakt och mer info, vänligen kontakta:
Elie Komo, VD
Mail: Elie@Kiliaro.com
Telefon: 072 – 333 30 26

Kiliaro startades 2015 och är ett svenskt tech-bolag som tillhandahåller en social bildgalleri-app med tillhörande molnlagringstjänst. Tjänsten gör det möjligt att automatiskt spara och dela dina livsminnen, samt möjliggör social integration kring innehållet. Kiliaro är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med kortnamnet KILI.

Annons