Pressmeddelande

Tingsrätten på KPMG:s linje i HQ-dom

Publicerad

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i tvistemålet avseende HQ. HQ AB har stämt bland andra den tidigare styrelsen, huvudansvarige revisorn och KPMG på skadestånd. Med dagens ogillanden klargjordes ånyo att revisionerna av HQ utförts i enlighet med god revisionssed.

”Tingsrätten har gjort en grundlig analys av problemställningarna och landat i ett entydigt ställningstagande.” säger advokat Torgny Wetterberg.

Bakgrund

KPMG var revisorer i HQ AB och HQ Bank. I slutet av sommaren 2010 återkallade Finansinspektionen tillståndet för HQ Bank.

KPMGs inställning har hela tiden varit att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Den statliga Revisorsinspektionen som är granskande myndighet har redan gjort en ingående och omfattande prövning av revisionen av HQ AB och HQ Bank, och funnit att revisionerna av HQ och HQ Bank var utförda i enlighet med god revisionssed.

Annons