Pressmeddelande

Teckningsperiod inleds och Quartiers Properties bjuder in till investerarträffar

Publicerad

Teckningsperioden i den företrädesemission och övertilldelningsemission som styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) beslutade om den 3 maj 2017 börjar idag. 

Teckningsperioden pågår mellan den 12 och 30 maj 2017.

Quartiers Properties bjuder i samband med emissionen in till investerarträffar i Stockholm och i Malmö.

Malmö
Den 22 maj klockan 18.00 i Mangolds lokaler på Hamngatan 4.

Stockholm
Den 23 maj klockan 18.00 i Mangolds lokaler på Engelbrektsplan 2.

Vänligen anmäl intresse genom att skicka ett email till Claudio Gomez på claudio.gomez@quartiersproperties.se.

Ange vilket datum du önskar delta, samt namn, telefonnummer och eventuella allergier.

För mer information om emissionen och för att teckna aktier, vänligen besök www.quartiersproperties.se.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Givet att Bolagets stamaktier tas upp för handel på Nasdaq First North kommer Mangold vara Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Annons