Pressmeddelande

Sveaskog föreslår 800 MSEK i utdelning

Publicerad

Sveaskog presenterar idag sin årsredovisning för 2016 och styrelsens förslag till utdelning. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 800 MSEK till ägaren svenska staten. Företaget har de senaste fem åren delat ut totalt sju miljarder kronor.

– Tack vare framgångsrika affärssamarbeten och ett gott arbete nådde vi ett bra ekonomiskt resultat även 2016, säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef. Sveaskog har en stark balansräkning och gav under förra året för första gången ut en grön obligation. Vår finansiella styrka gör det möjligt för oss att delta i innovations- och utvecklingsprojekt med andra aktörer och intressenter. Vi prioriterar projekt som kan bidra till den gröna omställningen och öka lönsamheten. Allt som görs av olja kan göras av vår förnyelsebara råvara även om det är komplicerat.

– Sveaskog vill vara ett föredöme när det gäller naturvård, fortsätter Per-Olof Wedin. Vi har valt att sätta av en femtedel av vår produktiva skogsmark som naturvårdsareal och tog 2016 initiativet till att långsiktigt skydda värdefulla urskogar och naturskogar i Norrbotten och Västerbotten.

– Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogen och därför har det betydelse för Sverige vad Sveaskog gör, eller inte gör, skriver Sveaskogs ordförande Helene Biström i årsredovisningen. Företaget bidrar till 5 400 jobb – de flesta i landsbygden – och därmed skatteintäkter på 580 miljoner kronor. Våra skogar skapar också andra värden som är viktiga att värna, till exempel möjligheten till rekreation och fritid.

– Idag vet vi att ett aktivt skogsbruk är viktigare än någonsin på grund av skogens positiva klimateffekt, fortsätter Helene Biström. Skogens inbindning av användningen av skogsprodukter minskar mängden koldioxid med motsvarande hela Sveriges fossila utsläpp. Eftersom skogens positiva klimateffekt är som störst när den växer är ett långsiktigt hållbart skogsbruk av stor betydelse.

Års- och hållbarhetsredovisningen publiceras idag som pdf. Års- och hållbarhetsredovisningen innehåller bland annat beskrivningar av mål och utfall, strategier och verksamhetsområden liksom miljö- och klimatarbetet.

 

FÖR MER INFORMATION:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel: 08-655 91 74
Per Matses, vice vd och CFO, tel: 08-655 92 90, 070-655 98 20

Annons