Pressmeddelande

Stort intresse för den nyligen inledda kliniska studien med 2cureX:s IndiTreat™-test

Publicerad

2cureX AB (”2cureX”) har inlett en klinisk studie med IndiTreat™ tillsammans med kliniska partners där IndiTreat™ ger stöd åt onkologen i arbetet med att finna den bästa behandlingen för patienter med steg IV kolorektalcancer. IndiTreat™ genererar mikrotumörer från patientens cancervävnad och behandlar dessa med ett stort antal standard- och off label-läkemedel. Den behandling som bromsar tillväxt och dödar mikrotumören från den specifika patienten erbjuds sedan av onkologen till patienten.

Den kliniska studien inleddes i slutet av oktober i Danmark och kommer under 2018 att expandera till Tyskland (University Medical Center Hamburg-Eppendorf) och Storbritannien (Queen Elisabeth Hospital Birmingham). Studien är en forskarinledd klinisk studie med professor Lars Henrik Jensen (Onkologiavdelningen, Vejle Hospital) som försöksledare.

”Det finns ett skyndsamt behov av metoder som kan förutspå klinisk respons från olika läkemedel för den individuella patienten” meddelar professor Lars Henrik Jensen och fortsätter ”Idén med personaliserad medicin, t.ex. behandling skräddarsydd till den individuella patienten baserad på en biomarkör har misslyckats i kolorektalcancer. Den nya metoden att odla upp mikrotumörer för att prova många olika läkemedel är attraktiv för oss och våra patienter. Det är därför med glädje som deltar som sponsor i denna multinationella kliniska prövning.” Lars Henrik Jensen sammanfattar ”Under den första månaden av patientrekrytering har vi upplevt stort intresse för patienter att delta, vilket är en förutsättning för en lyckad studie.”

IndiTreat™ har utvecklats av 2cureX i bolagets laboratorium vid sjukhus i Köpenhamn och Hamburg. IndiTreat™ förväntas av 2cureX och dess kliniska partners att bli ett standardverktyg för onkologer vid beslut gällande behandling för den individuella patienten.

”Den framgångsrika inledningen av den kliniska valideringsstudien är en viktig milstolpe för 2cureX” meddelar bolagets VD Ole Thastrup. Han fortsätter ”Det är glädjande att studien har fått en bra start med stort intresse från patienterna. Den bra starten tillsammans med det faktum att våra sjukhuspartners i Tyskland och Storbritannien kommer att vara redo att rekrytera patienter som planerat under 2018 gör mig optimistisk att vi kan hålla vår tidsplan för lansering av den första IndiTreat™-produkten under 2020.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

http://www.2cureX.com/ 

Om 2cureX

har utvecklat IndiTreat™ (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. Initialt är IndiTreat™ inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer (t.ex. äggstocks-, bröst- och njurcancer). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).

Annons